July 15, 2016

[Supertest] T92 Light Tank

Tại server supertest vừa được thêm 1 chiếc tank có tên là T92 Light tank, xe tank cấp 7 của Mĩ, hiện chưa rõ đây là xe thường hay xe premium
Thông số của xe:

Cấp: 7
HP: 840
Tốc độ tối đa: Tiến 60km/ Lùi 25km / h
Tốc độ quay thân: 70 độ/s
Tốc độ quay tháp pháo: 50 độ/s
Tầm nhìn: 400m

Súng: 76mm
Sát thương: 150
Độ xuyên: 175mm
Thời gian nạp đạn: 4.5s
Độ chính xác 100m: 0.42
Thời gian ngắm: 1.9s


Hình ảnh của xe:No comments:

Post a Comment