August 21, 2016

Chiến dịch kỉ niệm 100 năm khai sinh thiết giáp - Thông tin và quy định chung

1. Luật lệ và Quy định chung

1.1. Thời gian diễn ra chiến dịch:  4h sáng ngày 24/08 đến 4h sáng 07/09 - Giờ VN
1.2. Thông số sự kiện:
 • Sử dụng tăng cấp 8
 • Thể thức: 10 vs 10
 • Thời gian mỗi trận: 15 phút
 • Không hiển danh sách tăng địch lúc đầu trận:
 • Số lượng clan tối đa đổ bộ vào một mảnh: 32
 • Khóa xe: Tắt
 • Mô đun đi cùng quân đoàn: Tắt
 • Cướp bóc: Tắt
 • Đầu giá: Tắt
 • Nổi loạn: Tắt
 • Chức năng dời thời gian trận đánh: Tắt
 • Đất sẽ không có thu nhập. Tất cả vàng của mảnh đất sẽ được dùng làm quỹ trao giải cho clan top theo bảng xếp hạng của chiến dịch. 
 • Nâng cấp thu nhập của đất: Tắt
 • Clan sở hữu đất vẫn có thể tham gia đổ bộ.
 • Clan vẫn có thể tấn công mảnh đổ bộ từ vùng đất liền kề, ngoại trừ mảnh có dấu hiệu Mark IV.
 • Số trận đánh đổ bộ clan có thể đăng ký tham gia trong một múi giờ chính là: 5
 • Hình phạt cho việc không tham gia khi xuất hiện trận đánh được áp dụng.
 • Trước khi sự kiện bắt đầu, tất cả các hình phạt trước đó sẽ được quay về 0.
 • Các múi giờ chính:  15:00–22:00 (giờ VN)
 • Tổng số đất trên các mặt trận của chiến dịch là: 162 mảnh
1.3. Trong thời gian diễn ra sự kiện, bản đồ chiến sự sẽ được chia làm hai mặt trận là: Mặt trận phía ĐÔNG và mặt trận phía TÂY. Độc lập về mặt lãnh thổ và múi giờ chính (Giờ G). 
 • Mặt trận phía ĐÔNG:
  Múi giờ chính—15:00–18:00 (giờ VN)
  Tổng số đất—62 mảnh

 • Mặt trận TÂY:
  Múi giờ chính—19:00–22:00 (giờ VN)
  Tổng số đất—100 mảnh


2.1. Citadels 

2.1.1 Sẽ có những vùng đất hoặc 1 nhóm các vùng đất đặc biệt – được gọi là Citadel. Khi sự kiện Birth of Titans bắt đầu, mỗi clan sẽ được giao nhiệm vụ tấn công vào các Citadel. Nếu Clan hoàn thành nhiệm vụ này và chiếm được vùng đất mục tiêu, clan sẽ được điểm Fame points (danh vọng) và được phép tấn công mục tiêu được đánh dấu Mark IV – 1 quân lệnh đặc biệt. Quân lệnh này yêu cầu phải tấn công các vùng đất được đánh dấu Mark IV, dấu hiệu này sẽ di chuyển từ vùng đất này sang vùng đất khác trên bản đồ chiến sự. Chiến dịch tấn công Citadel chỉ có hiệu lực cho 1 múi giờ chính. Khi hết hạn, chiến dịch sẽ được phân công lại cho các clan, bất kể clan đang ở giai đoạn nào của quá trình thực hiện. 

2.12 Citadel là vùng đất hoặc nhiều vùng đất được bao quanh bởi các điểm cố thủ - vùng đổ bộ. 

2.1.3 Các clan chỉ có thể chiếm được các citadel từ những vùng lãnh thổ lân cận. Nghĩa là, các clan cần phải chiếm được một trong các điểm cố thủ ( vùng đổ bộ). Mỗi vùng đất có Citadel sẽ tiếp giáp với ít nhất một vùng đổ bộ, để các Clan tham chiến có thể tấn công và chiếm đóng từ những vùng đổ bộ. 

2.1.4 Chiếm đóng thành công vùng đất mục tiêu trong quá trình tấn công vào các Citadel. Clans sẽ kiếm được điểm Fame Points :

Nhiệm vụ
Mô tả
Điểm thưởng Fame Points
Frontier

Tham gia vào vòng đánh đổ bộ của vùng đất kế cạnh Citadel và chiến thắng ít nhất 1 trận đánh
2,000
Capture the Bridgehead
Tham gia vào vòng đánh đổ bộ của vùng đất kế cạnh Citadel và chiến thắng ít nhất 2 trận đánh
3,000
Breakthrough
Tham gia vào vòng đánh đổ bộ của vùng đất kế cạnh Citadel và chiến thắng ít nhất 3 trận đánh
4,000
New Frontier
Tham gia vào vòng đánh đổ bộ của vùng đất kế cạnh Citadel và chiến thắng ít nhất 4 trận đánh
5,000
Trial of Strength
Chiến thắng 3 trận liên tiếp, trong quá trình tham gia vòng đánh đổ bộ của vùng đất kế cạnh Citadel
5,000
Rush the Objective
Chiến thắng 4 trận liên tiếp, trong quá trình tham gia vòng đánh đổ bộ của vùng đất kế cạnh Citadel
10,000

Chú ý: Chiến thắng kỹ thuật thì không được tính, 1 trận thua (kể cả thua kỹ thuật) sẽ được tính là cắt chuỗi thắng để hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng liên tiếp.

2.1.5 Hoàn thành nhiệm vụ tấn công vào các Citadel, các clan sẽ nhận được quân lệnh tấn công vào các vùng đất có dấu hiệu Mark IV. Các clan có thể chiếm đóng nhiều Citadels để nhận được nhiều hơn 1 quân lệnh tấn công vào các vùng đất có dấu hiệu Mark IV. Các Clan nhận được 1 quân lệnh đặc biệt cho việc chiếm đóng hoặc phòng thủ thành công vùng đất có Citadel. Số quân lệnh đặc biệt tối đa mỗi Clan có thể kích hoạt là : 5 quân lệnh đặc biệt.

2.2. Mark IV
2.2.1 Trong quá trình diễn ra sự kiện Birth of Titans, Mark IV sẽ được di chuyển từ vùng đất này sang vùng đất khác trên bản đồ chiến sự. Chiến dịch tấn công Mark IV sẽ được bắt đầu vào ngày 25/08. Hoàn thành các nhiệm vụ Clan trong chiến dịch Tấn công Mark IV, Clan sẽ được điểm Fame Points.
2.2.2 Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ tấn công vào Citadel, Clan sẽ được giao nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu Mark IV. Chiến dịch này chỉ xuất hiện khi Clan có quân lệnh đặc biệt tấn công vào các vùng đất có dấu hiệu Mark IV.
2.2.3 Các vùng lãnh thổ có dấu hiệu Mark IV là những vùng đất ko có biên giới chung với các vùng đất khác và không cố định trên bản đồ chiến sự. Để tấn công các vùng đất này, các Clan cần phải thực hiện đổ bộ.
2.2.4 Các vùng đất với dấu hiệu Mark IV sẽ được hiển thị với dấu hiệu đặc biệt.
2.2.5 Khi kết thúc múi giờ, Dấu hiệu Mark IV sẽ được di chuyển sang vùng đất khác.
2.2.6 Vùng đất mà dấu hiệu Mark IV di chuyển đến trong múi giờ tiếp theo sẽ trở thành vùng đất đổ bộ, và Tất cả quân đoàn của chủ vùng đất đó sẽ bị gỡ bỏ.


Nhiệm vụ
Mô tả
Điểm danh vọng
Flanking Maneuver
Tham gia trận đấu đổ bộ cho vùng đất có dấu hiệu Mark IV và chiến thắng ít nhất 1 trận.
10,000
Attack Line
Tham gia trận đấu đổ bộ cho vùng đất có dấu hiệu Mark IV và chiến thắng ít nhất 2 trận.
15,000
Major Assault
Tham gia trận đấu đổ bộ cho vùng đất có dấu hiệu Mark IV và chiến thắng ít nhất 3 trận.
20,000
All-Out Attack
Chiến thắng 2 trận liên tiếp, trong khi tham gia đổ bộ cho vùng đất có dấu hiệu Mark IV.
25,000
Total Destruction
Chiến thắng 3 trận liên tiếp, trong khi tham gia đổ bộ cho vùng đất có dấu hiệu Mark IV.
30,000

Chú ý: Chiến thắng kỹ thuật thì không được tính, 1 trận thua (kể cả thua kỹ thuật) sẽ được tính là cắt chuỗi thắng để hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng liên tiếp.

Các chức năng giao diện trên bản đồ chiến sự sẽ có một số chỉ dẫn giúp bạn tìm hiểu thêm về chiến dịch.

+ Ruby: Nhiệm vụ của clan là chiếm  Citadel fortifications (Điểm cố thủ bao quanh Citadel). Chiếm được các mảnh này thì mới tiến đánh Citadel. Sau khi chiếm xong Citadel sẽ xuất hiện nhiệm vụ đánh các mảnh Mark IV và thắng nhiều trận để hoàn thành chuỗi.
3. Fame Points - Điểm danh vọng
3.1. Personal Fame Points - Điểm danh vọng cá nhân
3.1.1. Điểm danh vọng cá nhân sẽ được tính dựa theo công thức:
 • Fame_Points: Điểm danh vọng
 • Fame_points_base: Hệ số danh vọng ở đây là: 150
 • Battle_type_c: Hệ số loại hình trận đánh
 • Event_value_c: Hệ số loại hình của mảnh đất
 • Еlo_c: Hệ số điểm Elo bằng với thứ hạng Elo ở mặt trận xe tier 8
 • Team_XP: Kinh nghiệm kiếm được bởi cả đội trong trận đánh.
 • Battle_XP: Kinh nghiệm kiếm được bởi cả 2 đội trong trận đánh
 • Team_size: Thể thức 10 vs 10 nên hệ số ở đây là : 10

Battle Type Coefficients (Battle_type_c)

Loại hình trận đánhHệ số
Vòng loại đổ bộ1
Trận đánh với chủ đất5

 Game Event Coefficient (Event_value_c)

Phân loại mảnh đấtHệ số
Mảnh thường1
Điểm cố thủ Citadel (bao quanh các mảnh Citadel)5
Mảnh Citadel3
Mảnh Mark IV20

Elo Rating Coefficient (Еlo_c) 

Điểm Elo clan đối địchElo_C
=10001,0
1001–10501,1
1051–11001,2
1101–11501,3
1151–12001,4
1201–12501,5
1251–13001,6
1301–13501,7
1351–14001,8
1401–14501,9
1451+2,0
3.1.2. Một clan cũng nhận được lượng điểm danh vọng giống thành viên tham gia trận đánh. Ví dụ người chơi của clan A được 36 điểm danh vọng sau trận đánh thì clan A cũng nhận 36 điểm danh vọng.
Chú ý: Trận đánh dàn xếp được xem như vi phạm quy định và sẽ bị phạt bằng việc thu hồi điểm danh vọng clan và danh vọng cá nhân cùng với ban tài khoản.
Trong các tình huống tranh chấp về điểm danh vọng (nghi ngờ dàn xếp, vv...) GM vẫn có quyền yêu cầu replay, ảnh chụp màn hình hay các thông tin liên quan đến việc này. Nếu không cung cấp được replay hay các thông tin kể trên WG có quyền đưa ra án phạt. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên BẬT tùy chọn LƯU REPLAY trong phần thiết lập.
4. Phần thưởng
4.1.1. Giải thưởng chính của sự kiện là 1.400 xe tăng premium cấp 8. Và được chia ra mặt trận Đông 400 xe và Tây là 1000 xe.
Chú ý: 
- Người chơi sẽ chỉ nhận duy nhất 1 xe thưởng. Nếu người chơi nằm top điểm danh vọng cá nhân ở cả 2 mặt trận thì sẽ nhận sẽ thưởng ở mặt trận có điểm cao nhất. 
- Clan tham gia 2 mặt trận sẽ chỉ nhận thưởng ở mặt trận có điểm danh vọng cao nhất
4.1.2. Phần thưởng là 1 trong 3 xe dưới đây. Người chơi nằm top danh vọng cá nhân sẽ được chọn 1 trong 3 con xe. Và không có quyền lựa chọn xe đã có sẵn trong xưởng.
 • Soviet heavy tank KV-4 Kreslavskiy
 • U.K. medium tank Chieftain/T95
 • Soviet heavy tank IS-5 (Object 730)
4.1.3. Theo kết quả sự kiện, người chơi nằm trong top điểm danh vọng sẽ được trao xe thưởng. Người chơi có thời hạn 14 ngày để lựa chọn xe trên trang web bản đồ chiến sự.
4.1.4. Nếu người chơi không lựa chọn xe thưởng trong 14 ngày kể trên thì sẽ mặc định sẽ nhận KV-4 Kreslavskiy.
4.1.5. Người chơi không được chọn tăng đã có trong xưởng. Tuy nhiên nếu người chơi từng có một chiếc trong xưởng nhưng đã lỡ bán rồi thì vẫn có quyền chọn lại.
4.1.6. Nếu nhiều người chơi có cùng điểm danh vọng ở thứ hạng thấp nhất trong top được xe thì cũng vẫn nhận được xe. (Trường hợp này ít nhưng vẫn có. ví dụ top 1000 có 2 người bằng điểm ở hạng 1000 thì cả 2 vẫn nhận được xe.)
4.2. Thứ hạng clan
4.2.1. Kết thúc chiến dịch clan nằm trong top sẽ được nhiều phần thưởng đặc biệt bao gồm: vàng, tài nguyên công nghiệp, "trợ cấp cá nhân tăng bạc". 

Mặt trận phía đông

Thứ hạng clanVàngTài nguyên CNTrợ cấp cá nhân*
125,000
+
220,000
+
315,000
+
413,000
+
511,000
+
69,000
+
78,000
+
87,000
+
96,000
+
105,000
+
11
30,000+
12
25,000+
13
22,000+
14
21,000+
15
20,000+
16
19,000+
17
18,000+
18
17,000+
19
16,000+
20
15,000+
21
14,000+
22
13,000+

Mặt trận phía tây

Thứ hạngVàngTài nguyên CNTrợ cấp cá nhân*
132,000
+
226,000
+
321,000
+
417,000
+
515,000
+
613,000
+
711,000
+
810,000
+
99,000
+
108,000
+
117,500
+
127,000
+
136,500
+
146,000
+
155,500
+
165,300
+
175,100
+
184,900
+
194,700
+
204,500
+
21
50,000+
22
45,000+
23
40,000+
24
37,000+
25
34,000+
26
31,000+
27
28,000+
28
26,000+
29
24,000+
30
22,000+
31
21,000+
32
20,000+
33
19,000+
34
18,000+
35
17,000+
36
16,000+
37
15,000+
38
14,000+
39
13,000+
40
12,000+
41
11,000+
42
10,000+
43
9,000+

*Trợ cấp cá nhân sẽ được trao cho người chơi thuộc clan nằm trong top với điều kiện phải tham gia ít nhất 3 trận và thắng ít nhất 1 trận cũng như phải nằm trong clan đến lúc kết thúc sự kiện.

4.2.2. Chi tiết clan nhận thưởng theo dõi trên bảng danh vọng của sự kiện.
4.3. Birth of Titans Medals
Huy chươngMinh họaYêu cầu
Badge of CourageTrao cho người chơi tham gia ít nhất 5 trận trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thắng kỹ thuật không được tính.
Hero of the Somme Class IVTrao cho người chơi thuộc clan tham gia ít nhất 20 trận và tỉ lệ thắng từ 51%~60% trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thắng kỹ thuật không được tính. 
Hero of the Somme Class IIITrao cho người chơi thuộc clan tham gia ít nhất 20 trận và tỉ lệ thắng từ 61%~70% trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thắng kỹ thuật không được tính. 
Hero of the Somme Class IITrao cho người chơi thuộc clan tham gia ít nhất 20 trận và tỉ lệ thắng từ 71%~80% trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thắng kỹ thuật không được tính. 
Hero of the Somme Class ITrao cho người chơi thuộc clan tham gia ít nhất 20 trận và tỉ lệ thắng từ 81% trở lên trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thắng kỹ thuật không được tính. 
Iron Titan Class IIITrao cho người chơi thuộc clan đạt hạng 3rd dựa trên kết quả của sự kiện.
Iron Titan Class IITrao cho người chơi thuộc clan đạt hạng 2nd dựa trên kết quả của sự kiện. 
Iron Titan Class ITrao cho người chơi thuộc clan đạt hạng 1st dựa trên kết quả của sự kiện. 

No comments:

Post a Comment