August 4, 2016

[Cuộc thi] Rinh E25 về xưởngBắt đầu: 05/08/2016
Kết thúc: Hết ngày 19/08/2016
Đăng ký:
 1. Đăng ký sự kiện bằng cách đăng  "Count me in!"  trong bài viết đăng ký ở ĐÂY
 2. Dùng tài khoản đăng ký trùng với tài khoản tham gia sự kiện.
 3. Đăng ký sẽ đóng vào 13h 12/08/2016.
Cơ chế:
 1. Giới hạn ở trận đánh ngẫu nhiên và sử dụng tăng cấp 5 trở lên 
 2. Tiêu diệt các xe theo yêu cầu sau:
  • Tăng Liên xô = 30 xe
  • Tăng Đức = 30
  • Tăng Mỹ = 30
  • Tăng Pháp = 20
  • Tăng Anh = 20
  • Tăng Trung Quốc = 10
  • Tăng Nhật = 10
  • Tăng Tiệp Khắc = 5
 3. Giải thưởng:
  • E 25 + chỗ trống xưởng xe (10 giải):
   • Ngẫu nhiên rút ra từ người chơi hoàn thành xong yêu cầu trên.
  • 500 vàng (50 giải):
   • Ngẫu nhiên rút ra từ người chơi hoàn thành ít nhất 4 nước ở danh sách trên
 4. Người chơi không cần đăng hình hay replay cho sự kiện miễn là đã đăng ký ở mục trên.
 5. Chỉ có những trận đánh trong thời gian diễn ra sự kiện mới được tính.
Quan trọng:
 • Người chiến thắng sẽ được thông báo qua bài viết thảo luận trong vòng 1 tuần sau khi sự kiện kết thúc.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong vòng 1 tuần sau khi người chiến thắng được công bố.

No comments:

Post a Comment