August 24, 2016

Hướng dẫn ban đầu về chiến dịch kỉ niệm 100 năm ngày ra đời tăng thiết giáp

Khi truy cập vào bản đồ https://asia.wargaming.net/globalmap/ bạn sẽ thấy những hình ảnh đầu tiên. Là những giới thiệu và hướng dẫn con đường mà chỉ huy clan phải đi trong chiến dịch.

 Mục tiêu đầu tiên là chiếm được các mảnh cổ thủ của Citadel - Các mảnh có thể đổ bộ được.


 Sau khi chiếm được mảnh cố thủ citadel. Chúng ta tiến đánh Citaldel (minh hoa như hình trên) từ những mảnh cố thủ vòng ngoài.


 Tiếp theo chiến được Citadel rồi thì sẽ xuất hiện mảnh có dấu hiệu Mark IV. Chúng ta tiếp tục chiếm đóng mảnh này.


 Mỗi ngày clan sẽ có nhiệm vụ cụ thể. Hoàn thành thì sẽ tiếp tục tới các yêu cầu mới. Nếu không sẽ bị reset lại.


 Khi click vào "XEM TẤT CẢ THỬ THÁCH" sẽ xuất hiện cửa sổ như trên. Tiếp tục nhấp vào ô ở giữa sẽ xuất hiện nhiệm vụ.

Xem yêu cầu thử thách sẽ Xuất hiện 7 nhiệm vụ bao gồm:
1. Thắng ít nhất 1 trận ở vòng loại đổ bộ. - 2k điểm danh vọng
2. Thắng ít nhất 2 trận ở vòng loại đổ bộ. - 3k điểm danh vọng
3. Thắng ít nhất 3 trận ở vòng loại đổ bộ. - 4k điểm danh vọng
4. Thắng ít nhất 4 trận ở vòng loại đổ bộ. - 5k điểm danh vọng
5. Thắng ít nhất 3 trận LIÊN TIẾP ở vòng loại đổ bộ. - 5k điểm danh vọng
6. Thắng ít nhất 4 trận LIÊN TIẾP ở vòng loại đổ bộ. - 10k điểm danh vọng
7. Chiếm được hoặc thủ được mảnh mục tiêu (Mảnh cố thủ Citadel) - Mở ra nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh mỗi nhiệm vụ sẽ xuất hiện nút thống kê các mảnh đất clan bạn có thể đổ bộ để hoàn thành nhiệm vụ.
Trực quan các bạn có thể thấy: 
- Mảnh cố thủ Citadel được quy định là màu cam nhạt. Có thể đổ bộ vào.
- Mảnh Citadel được các mảnh cố thủ bao quanh và không thể đổ bộ mà chỉ chiếm được từ các mảnh cố thủ đánh qua.
- Các mảnh màu xám khả năng là các mảnh Mark IV sau khi chiếm Citadel sẽ xuất hiện.
- Các mảnh thường màu xanh đậm. Khả năng không phải là mục tiêu của các clan.

Mặt trận phía tây có 6 cụm Citadel.
19h: 1 mảnh
20h: 1 mảnh
21h: 2 mảnh
22h: 2 mảnh

No comments:

Post a Comment