September 10, 2016

[9.16] Những tính năng mới ở bản 9.16


Có gì ở bản cập nhật 9.16

Gần đây, chũng tôi đã hoàn thành một số tính năng giao diện mới, chuẩn bị cho việc ra mắt tăng Thụy Điển đầu tiên, đưa bản đồ Paris vào trận đánh ngẫu nhiên và giới thiệu khái niệm trung đội có cùng cấp độ. Đó là những điểm sẽ ra mắt sắp tới.
Thông tin thêm về bản 9.16 có thể xem ở dưới.
Quan trọng: Chú ý đây là những nội dung cập nhật sơ bộ. Những tính năng cuối cùng sẽ được tiết lộ trước khi ngày cập nhật.

Điểm chính ở bản 9.16

AnchorXe tăng Thụy Điển đầu tiên.
Tại sự kiện Gamescom 2016, được tổ chức vào giữa tháng 8, chúng tôi đã tiết lộ nhánh tăng Thụy Điển sẽ được ra mắt ở bản cập nhật sắp tới.
Để chuẩn bị ra mắt nhánh tăng này chúng tôi đưa vào game một xe premium mới để các bạn có thể cày trước kíp lái và bạc đó là Strv m/42-57 Alt A.2 tăng hạng trung cấp 6.