October 13, 2016

[9.16] Tự làm âm thanh giác quan theo phong cách của bạn

Video hướng dẫn: 

Các bước: 
1. Kiếm file .mp3
2. Đổi tên file thành sixthSense
3. Dán vào C:\Games\World_of_Tanks\res\audioww (Đường dẫn minh họa)

- Các công cụ 
1. Chuyển âm thanh youtube video sang mp3: http://www.listentoyoutube.com/
2. Cắt âm thanh: http://mp3cut.net/vi/

File Allahu Akbar cắt sẵn tải về bỏ vào dùng luôn: http://adf.ly/1emZKg

Chúc các bạn thành công và nhớ click quảng cáo ủng hộ!

No comments:

Post a Comment