November 30, 2016

[CW] Thiết Chiến Ngưu - Luật và Quy định giai đoạn 3

1.Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 3 - Luật chơi và quy định 

 • Giai đoạn 3 sẽ được diễn ra từ 4h  sáng ngày 02/12 (giờ VN) cho tới 4 giờ sáng ngày 12/12 (giờ VN)
 • Thông số của giai đoạn:
  • Sử dụng xe cấp 10
  • Thể thức: 15 vs 15.
  • Thời gian trận đánh: 15 phút.
  • Đầu trận 2 bên không thấy đội hình nhau.
  • Số team đổ bộ tối đa: 64.
  • Clan chiếm được đất vẫn có thể tham gia đổ bộ.
  • Clan không thể tấn công mảnh đổ bộ từ mảnh liền kề.
  • Khóa xe tắt
  • Được sử dụng mô đun cho sư đoàn. Lắp mô đun vào sư đoàn miễn phí.
  • Đấu giá tắt.
  • Cướp bóc tắt.
  • Nổi loạn tắt.
  • Đất không có thu nhập.
  • Tăng thu nhập cho đất không khả dụng.
  • Chủ đất không thể đổ bộ, đấu giá và tấn công từ đất của họ sang.
  • Một số vùng đất khoảng thời gian chờ giữa các trận sẽ không có, một số vùng phải chờ 15p trận đấu mới xuất hiện. (Các chỉ huy nên kiểm tra lịch trận đấu trên bản đồ để biết trận nào phải chờ và trận nào không)
  • Tổng số đất trên bản đồ cho giai đoạn 3: 62
  • Số lượng đơn clan có thể đăng ký đổ bộ tối đa là: 6
  • Duy trì sư đoàn: miễn phí.
  • Hình phạt cho việc không tham gia trận đánh được áp dụng.

  • Ngày đầu tiên của giai đoạn 3 tất cả các mảnh đất sẽ là mảnh đổ bộ. Sau khi múi giờ chính của mảnh đó trôi qua những mảnh đất này sẽ thay đổi sang mảnh bình thường.
  • - Ngày đầu tiên giai đoạn 3 clan có thể đăng ký đổ bộ tối đa 16 mảnh.
  • - Nếu trận đánh đổ bộ kết thúc là hòa thì THỬ THÁCH sẽ được xem như thất bại.

November 29, 2016

Replay hay nhất tuần #48

November 19, 2016

Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 2 - Luật chơi và quy định

Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 2 - Luật chơi và quy định 

 • Giai đoạn 2 sẽ được diễn ra từ 4h15  sáng ngày 21/11 (giờ VN) cho tới 4 giờ sáng ngày 30/11 (giờ VN)
 • Thông số của giai đoạn:
  • Sử dụng xe cấp 8
  • Thể thức: 10 vs 10.
  • Thời gian trận đánh: 15 phút.
  • Đầu trận 2 bên không thấy đội hình nhau.
  • Số team đổ bộ tối đa: 32.
  • Clan chiếm được đất vẫn có thể tham gia đổ bộ.
  • Clan không thể tấn công mảnh đổ bộ từ mảnh liền kề.
  • Khóa xe tắt
  • Được sử dụng mô đun cho sư đoàn. Lắp mô đun vào sư đoàn miễn phí.
  • Đấu giá tắt.
  • Cướp bóc tắt.
  • Nổi loạn tắt.
  • Đất không có thu nhập.
  • Tăng thu nhập cho đất không khả dụng.
  • Chủ đất không thể đổ bộ, đấu giá và tấn công từ đất của họ sang.
  • Một số vùng đất khoảng thời gian chờ giữa các trận sẽ không có, một số vùng phải chờ 15p trận đấu mới xuất hiện. (Các chỉ huy nên kiểm tra lịch trận đấu trên bản đồ để biết trận nào phải chờ và trận nào không)
  • Tổng số đất trên bản đồ cho giai đoạn 2: 147
  • Số lượng đơn clan có thể đăng ký đổ bộ tối đa là: 10
  • Duy trì sư đoàn: miễn phí.
  • Hình phạt cho việc không tham gia trận đánh được áp dụng.

November 8, 2016

Fair Play Policy - Hãy chơi đẹp và văn minh


Bản của Bùi Dũng từ http://worldoftanks.asia/en/news/pc-browser/23/fair-play-policy/

Thưa các chỉ huy
- Trong năm vừa qua, chúng tôi đã cố gắng làm việc để phát triển game dựa theo những phản hồi của các bạn. Và chúng tôi nhận thấy rằng một trong những điều làm bạn quan tâm nhất chính là về việc chơi công bằng và việc điều này bị phá vỡ bởi những mod hay các phần mềm bên thứ 3 không hợp lệ mà cung cấp cho người dùng những lợi thế bất công trong cuộc chiến. Những thứ này làm hỏng cuộc vui của phần đông những người chơi game chân chính và công bằng. 

- Trong khi chúng tôi vẫn đang âm thầm hành động để tiêu diệt các loại mod cấm nhất định trong vài tháng trở lại đây, chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi vẫn chưa phân loại rõ các loại mod mà chúng tôi cho rằng là bất công, cũng như lý do cho quyết định đó. Chúng tôi cũng chưa có đủ tính nhất quán khi bàn về vấn đề mod cấm. Vì vậy, hôm nay, chúng tôi sẽ làm rõ mọi thứ:

- Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp chống việc gian lận trong game, và chúng tôi rất thực tế về vấn đề này: Chúng tôi không thể hứa rằng game sẽ 100% sạch bóng mod cấm vào 1 ngày nào đó. Những kẻ gian lận thì rất thông minh và chừng nào họ còn muốn gian lận thì chúng tôi sẽ tiếp tục còn phải giải quyết với chúng khi chúng đưa những vấn đề mới mà đòi hỏi những phải pháp mới. Nhưng chúng tôi có thể hứa với bạn rằng, chúng tôi sẽ luôn cố gắng để giữ việc ganh đua càng công bằng càng tốt, giảm đến mức tối thiểu việc gian lận và hành động chống lại những kẻ không theo luật.

November 3, 2016

[CW] Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 1 - Luật và quy định

Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 1 - Luật và quy định 

 • Giai đoạn 1 sẽ được diễn ra từ 4 giờ sáng ngày 09/11 (giờ VN) cho tới 4 giờ sáng ngày 17/11 (giờ VN)
 • Thông số của giai đoạn:
  • Sử dụng xe cấp 6
  • Thể thức: 7 vs 7.
  • Thời gian trận đánh: 15 phút.
  • Đầu trận 2 bên không thấy đội hình nhau.
  • Số team đổ bộ tối đa: 32.
  • Clan chiếm được đất vẫn có thể tham gia đổ bộ.
  • Clan không thể tấn công mảnh đổ bộ từ mảnh liền kề.
  • Khóa xe tắt
  • Được sử dụng mô đun cho sư đoàn. Lắp mô đun vào sư đoàn miễn phí.
  • Đấu giá tắt.
  • Cướp bóc tắt.
  • Nổi loạn tắt.
  • Đất không có thu nhập.
  • Tăng thu nhập cho đất không khả dụng.
  • Chủ đất không thể đổ bộ, đấu giá và tấn công từ đất của họ sang.
  • Một số vùng đất khoảng thời gian chờ giữa các trận sẽ không có, một số vùng phải chờ 15p trận đấu mới xuất hiện. (Các chỉ huy nên kiểm tra lịch trận đấu trên bản đồ để biết trận nào phải chờ và trận nào không)
  • Tổng số đất trên bản đồ cho giai đoạn 1: 142
  • Số lượng đăng ký đổ bộ tối đa trong 1 múi giờ chính là: 7
  • Duy trì sư đoàn: miễn phí.
  • Hình phạt cho việc không tham gia trận đánh được áp dụng.
  • Trước khi giai đoạn 1 bắt đầu. Các hình phạt trước đó được reset về 0.

November 1, 2016

[Clan War] Chiến dịch mùa 5 - Thiết Chiến Ngưu

Chiến dịch mùa 5 - Luật và Quy định chung 1. 1. Chiến dịch mùa 5 được gọi là "Thiết Ngưu Chiến" sẽ bắt đầu vào 09/11 trên bản đồ chiến sự với 3 giai đoạn:
  1. 2. Giai đoạn 1. Người chơi sẽ sử dụng xe cấp 6.
  2. 3. Giai đoạn 2. Người chơi sẽ sử dụng xe cấp 8.
  3. 4. Giai đoạn 3. Người chơi sẽ sử dụng xe cấp 10.
 2. 5.. Bất kỳ clan nào cũng có thể tham gia chiến dịch, cũng như bất kỳ clan thành lập sau khi chiến dịch được khởi động.d.
 3. 6. Mỗi giai đoạn của chiến dịch để có yêu cầu riêng, luật chơi ở mỗi giai đoạn này sẽ được công bố trước lúc bắt đầu.
 4. 7. Mỗi giai đoạn sẽ được diễn ra ở từng phần khác nhau trên bản đồ và trên các mặt trận. Có 2 mặt trận. Mặt trận ĐÔNG và mặt trận TÂY cũng sẽ bao gồm các mảnh đất khác nhau. Hai mặt trận này sẽ có giờ G, mảnh đổ bộ và phần thưởng khác nhau.
 5. 8. Số lượng đất trên bản đồ, cũng như thông số của từng mặt trận sẽ được thiết lập cho mỗi giai đoạn cụ thể.
 6. 9. Trước chiến dịch bản đồ sẽ được reset.
 7. 10. Sự kiện season của bản đồ CW sẽ tạm thời ngưng trong khi chiến dịch diễn ra.
 8. 11. Không bắt buộc tham gia tất cả các giai đoạn, cclan có thể tham gia hoặc bỏ cuộc bất cứ lúc nào.