November 30, 2016

[CW] Thiết Chiến Ngưu - Luật và Quy định giai đoạn 3

1.Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 3 - Luật chơi và quy định 

 • Giai đoạn 3 sẽ được diễn ra từ 4h  sáng ngày 02/12 (giờ VN) cho tới 4 giờ sáng ngày 12/12 (giờ VN)
 • Thông số của giai đoạn:
  • Sử dụng xe cấp 10
  • Thể thức: 15 vs 15.
  • Thời gian trận đánh: 15 phút.
  • Đầu trận 2 bên không thấy đội hình nhau.
  • Số team đổ bộ tối đa: 64.
  • Clan chiếm được đất vẫn có thể tham gia đổ bộ.
  • Clan không thể tấn công mảnh đổ bộ từ mảnh liền kề.
  • Khóa xe tắt
  • Được sử dụng mô đun cho sư đoàn. Lắp mô đun vào sư đoàn miễn phí.
  • Đấu giá tắt.
  • Cướp bóc tắt.
  • Nổi loạn tắt.
  • Đất không có thu nhập.
  • Tăng thu nhập cho đất không khả dụng.
  • Chủ đất không thể đổ bộ, đấu giá và tấn công từ đất của họ sang.
  • Một số vùng đất khoảng thời gian chờ giữa các trận sẽ không có, một số vùng phải chờ 15p trận đấu mới xuất hiện. (Các chỉ huy nên kiểm tra lịch trận đấu trên bản đồ để biết trận nào phải chờ và trận nào không)
  • Tổng số đất trên bản đồ cho giai đoạn 3: 62
  • Số lượng đơn clan có thể đăng ký đổ bộ tối đa là: 6
  • Duy trì sư đoàn: miễn phí.
  • Hình phạt cho việc không tham gia trận đánh được áp dụng.

  • Ngày đầu tiên của giai đoạn 3 tất cả các mảnh đất sẽ là mảnh đổ bộ. Sau khi múi giờ chính của mảnh đó trôi qua những mảnh đất này sẽ thay đổi sang mảnh bình thường.
  • - Ngày đầu tiên giai đoạn 3 clan có thể đăng ký đổ bộ tối đa 16 mảnh.
  • - Nếu trận đánh đổ bộ kết thúc là hòa thì THỬ THÁCH sẽ được xem như thất bại.
 • Giai đoạn 3: Có hai mặt trận. Mặt trận ĐÔNG và mặt trận TÂY sẵn sàng cho clan tham chiến. Hai mặt trận này sẽ khác nhau về múi giờ cũng như số lượng đất.
  • “Mặt trận ĐÔNG”: Bao gồm các múi giờ 15:00 16:00 17:00 18:00 giờ VN; Số mảnh đất: 16
  • “Mặt trận TÂY”:      Bao gồm các múi giờ 19:00 20:00 21:00 22:00 giờ VN; Số mảnh đất: 46

 • Bản đồ giai đoạn 3
  • Abbey
  • Airfield
  • Arctic Region
  • Cliff
  • El Halluf
  • Fisherman’s Bay
  • Himmelsdorf
  • Karelia
  • Lakeville
  • Malinovka
  • Mines
  • Mountain Pass
  • Murovanka
  • Prokhorovka
  • Redshire
  • Ruinberg
  • Sand River
  • Siegfried Line
  • Steppes
  • Westfield
  • Fjords

2.Giai đoạn 3: Luật và Quy định

Trong giai đoạn 3, clan sẽ có những hoạt động và nhiệm vụ gọi là Raids. Hoàn thành chuỗi các nhiệm vụ này, clan sẽ nhận được điểm danh vọng. Thêm vào đó, người chơi cũng nhận thêm điểm danh vọng trong trận đánh giành lãnh thổ mục tiêu.
 • 2.1 Nhận nhiệm vụ. Đổ bộ.
  • 2.1.1 Clan sẽ nhận được chuỗi các hoạt động, nhiệm vụ (Raids) trên bản đồ. Trước khi bắt đầu, clan sẽ lựa chọn mặt trận và múi giờ ở bảng thiết lập. Mảnh mục tiêu của clan sẽ được xác định dựa theo các thông số đã nhập trước đó. Mảnh đất này sẽ là mảnh đổ bộ để thực hiện chuỗi.

  • 2.1.2 Nếu số lượng đơn đăng ký đổ bộ ở mảnh đổ bộ lớn hơn 32 trong một múi giờ chính, clan vẫn cho thể được thêm vào danh sách, và sẽ nhận nhiệm vụ đổ bộ mảnh đất này. Luật này cũng được áp dụng trong trường hợp số lượng đăng ký đã đạt tối đa cho tất cả các lãnh thổ mục tiêu của clan.

  • 2.1.3 Một clan có thể nhận làm nhiều chuỗi, theo các thông số đã lựa chọn, như mô tả ở mục 2.1.2. Điều này cho phép nhiều team từ một clan hoàn thành nhiệm vụ ở các lãnh thổ khác nhau của cùng mặt trận. Số lượng tối đa chuỗi có thể kích hoạt cho một clan là 5. 

  • 2.1.4 Khi clan chọn chuỗi theo múi giờ chính thì cần cân nhắc các điều kiện sau:
   • Nếu clan lựa chọn múi giờ chính trước khi vòng loại đổ bộ được lên danh sách (không muộn hơn 1 tiếng trước khi múi giờ chính bắt đầu), nhiệm vụ chiếm lãnh thổ mục tiêu của clan sẽ được xem là hoàn thành sau khi múi giờ chính hiện tại kết thúc.

   • Nếu clan lựa chọn múi giờ chính sau khi vòng đấu loại đổ bộ được lên danh sách (còn ít hơn 1 tiếng là múi giờ chính bắt đầu),  nhiệm vụ chiếm lãnh thổ mục tiêu của clan phải đợi sang ngày hôm sau mới được xem là hoàn thành dù đã chiếm được được mảnh mục tiêu rồi.
   • Tóm lại: Nên đặt chip sớm trước hơn 1 tiếng múi giờ chính bắt đầu.

  • 2.1.5 Các mảnh đổ bộ sẽ thay đổi ngẫu nhiên sau múi giờ chính.
  • 2.1.6 Khi nhận chuỗi nhiệm vụ, clan có thể đánh chiếm các mảnh lãnh thổ mục tiêu để hoàn thành yêu cầu của chuỗi.
 • 2.2 Hoàn thành nhiệm vụ. Chiếm đất
  • 2.2.1 Lãnh thổ mục tiêu của nhiệm vụ kế tiếp trong chuỗi sẽ được lựa chọn từ những mảnh có biên giới với lãnh thổ mục tiêu trước đó và theo các tiêu chí sau:
   • - Không thuộc sở hữu của clan mình.
    - Không là mảnh mục tiêu của clan trong một nhiệm vụ khác của clan mình.
    - Không là mảnh đổ bộ, sau khi clan hoàn thành nhiệm vụ trong chuỗi.
     (Theo điểm 2.1.5 mảnh đổ bộ sẽ thay đổi ngẫu nhiên trên bản đồ.
   • - Mảnh đất nằm trong khu vực múi giờ chính đã lựa chọn.
  • Nếu mảnh đất có biên giới với mảnh nhiệm vụ trước đó không đáp ứng được các điều kiện trên, hệ thống tìm kiếm sẽ mở rộng phạm vi lãnh thổ trong trong múi giờ chính cho đến khi tìm được mảnh mục tiêu cho nhiệm vụ. Trong trường hợp này, mảnh mục tiêu kế tiếp có thể được lựa chọn từ các mảnh đổ bộ.

  • 2.2.2 Nhiệm vụ được xem là hoàn thành nếu clan là chủ đất của lãnh thổ mục tiêu khi trận đánh của mảnh đó kết thúc. Dựa theo điều kiện được nhắc ở điểm 2.1.4

  • 2.2.3 Cho việc chiếm đóng lãnh thổ để thực hiện chuỗi, clan sẽ nhận được điểm danh vọng như bảng dưới:

   Danh vọng clan
   Phần thưởng cho việc chiếm lãnh thổ mục tiêu500
  • 2.2.4 Trước khi nhận nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ (dù ở mốc nào), mỗi clan (chỉ huy clan) có 2 sự lựa chọn:

   - Tiếp tục theo đuổi các nhiệm vụ đang thực hiện để được số điểm thưởng nhiều hơn khi hoàn thành, khi nhận tiếp các nhiệm vụ với các hoạt động hiện tại thì clan sẽ có được thông tin về lãnh thổ mục tiêu tiếp theo và chủ đất ở thời điểm đó.
   - Hủy bỏ nhiệm vụ. Trong trường hợp này clan chỉ sẽ nhận được điểm danh vọng dựa vào mức độ hoàn thành của nhiệm vụ cuối cùng.  
  •  
  • Bảng dưới thể hiện lượng điểm danh vọng clan mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ của chuỗi theo từng mức độ. (Giai đoạn 3 sẽ đánh trong 10 ngày tương ứng với 10 nhiệm vụ nếu clan hoàn thành liên tục)
  • Mô tả
   Điểm DV 
   Nhiệm vụ 1500
   Nhiệm vụ 24,000
   Nhiệm vụ 38,000
   Nhiệm vụ 415,000
   Nhiệm vụ 525,000
   Nhiệm vụ 650,000
   Nhiệm vụ 7100,000
   Nhiệm vụ 8200,000
   Nhiệm vụ 9400,000
   Nhiệm vụ 10800,000

   Ví dụ: Trong lúc thực hiện chuỗi, Clan A chiếm được mảnh đất ở nhiệm vụ thứ 4. Clan này sẽ phải quyết định xem liệu họ nên ngừng và nhận 15.000 điểm (điểm thưởng khi làm tới mốc 4), hay tiếp tục làm nhiệm vụ kế tiếp hướng tới  25.000 danh vọng. 
  • Nếu clan thua mảnh mục tiêu, chuỗi cũng sẽ thất bại và clan sẽ không nhận được điểm danh vọng của các nhiệm vụ đã hoàn thành trước đó.
  • Khi chuỗi thất bại, clan có thể lựa chọn làm lại chuỗi mới và hoàn thành nhiệm vụ của chuỗi đó.

  • Trong lúc làm chuỗi, điểm danh vọng cho việc chiếm được lãnh thổ mục tiêu sẽ được tính theo nhiều hệ số nhân. Những hệ số này được mô tả trong phần danh vọng cá nhân ở luật và quy định phía dưới.
  • Thông tin về chuỗi nhiệm vụ hiện tại của clan sẽ được hiển thị trên bản đồ.
 • Nhiệm vụ phụ
 • Nếu clan làm gián đoạn chuỗi bằng việc chiếm lãnh thổ mục tiêu của clan khác và chuỗi đó ở nhiệm vụ thứ 2 trở đi thì clan sẽ nhận được 10% điểm danh vọng mà đáng lẽ sẽ được trao cho clan hoàn nhiệm vụ ở mảnh mục tiêu đó. Điểm thưởng sẽ chỉ được trao nếu mảnh chiếm đóng không phải mảnh mục tiêu của clan đi phá chuỗi.
 • Thông tin về lượng điểm của tất cả các mảnh đất sẽ được hiển thị trên bản đồ.
  Ví dụ: Nếu clan A ngăn chặn clan B hoàn thành nhiệm vụ (sau khi giờ G kết thúc clan A sở hữu mảnh mục tiêu của clan B), clan A sẽ nhận được 10% điểm danh vọng mà lẽ ra được trao cho clan B nếu clan B hoàn thành nhiệm vụ.

Điểm Danh Vọng Cá Nhân

 • Giai đoạn 3, Danh vọng sẽ được tính theo công thức:
 • Fame_Points: Fame Points Điểm danh vọng
  Fame_points_base: Hệ số danh vọng cơ bản (Giai đoạn 2 là 1000)
  Battle_type_c: Hệ số loại hình trận đấu
  Event_value_c: Giá trị theo từng giai đoạn: 1
  Elo_c: Hệ số đánh giá elo sau khi quy đổi của clan đối địch ở cấp 6
  Team_XP: Số kinh nghiệm team bạn kiếm được trong trận
  Battle_XP: Số kinh nghiệm chung cả 2 đội kiếm được trong trận
  Team_size: Số xe theo chuẩn từng giai đoạn.  (Giai đoạn 2 là 15)

 • Battle Type Coefficient (Battle_type_c)
  Loại hìnhHệ số
  Vòng loại đổ bộ1
  Trận đánh ở mảnh đất5
  Trận đánh với chủ đất5
Game Type Coefficient (Event_value_c)
Giai đoạnCoefficient
Nhiện vụ 11.1
Nhiện vụ 21.2
Nhiện vụ 31.3
Nhiện vụ 41.4
Nhiện vụ 51.5
Nhiện vụ 61.6
Nhiện vụ 71.7
Nhiện vụ 81.8
Nhiện vụ 91.9
Nhiện vụ 102.0
 • Elo Rating Coefficient (Elo_c)
  Điểm Elo clan đối địchElo_c
  <=1,0001.0
  1,001–1,0501.1
  Điểm Elo clan đối địchElo_c
  1,051–1,1001.2
  1,101–1,1501.3
  1,151–1,2001.4
  1,201–1,2501.5
  1,251–1,3001.6
  1,301–1,3501.7
  1,351–1,4001.8
  1,401–1,4501.9
  1,451+2.0
 • Clan kiếm được điểm danh vọng mỗi trận đánh giống với điểm kinh nghiệm người chơi kiếm được. Ví dụ Thành viên của clan A kiếm được 36 điểm danh vọng thì clan đó cũng kiếm được 36 điểm danh vọng clan.
  Quan trọng: Dàn xếp trận đánh và kết quả trận đấu cũng được xem như vi phạm quy định và sẽ bị phạt bằng việc thu hồi điểm danh vọng clan, cá nhân cùng việc khóa tài khoản theo thời gian quy định.

  Trong các tình huống tranh chấp về điểm danh vọng (nghi ngờ dàn xếp, vv...) GM vẫn có quyền yêu cầu replay, ảnh chụp màn hình hay các thông tin liên quan đến việc này. Nếu không cung cấp được replay hay các thông tin kể trên WG có quyền đưa ra án phạt. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên BẬT tùy chọn LƯU REPLAY trong phần thiết lập.

No comments:

Post a Comment