January 27, 2017

[9.17.1] Cải thiện tính năng lọc, tìm kiếm tăng


9.17.1 Có thể được xem là bản cập nhật tốt nhất của năm. 
Sau 6 năm, cuối cùng WG cũng đã thêm tính năng tìm kiếm tăng bằng nhập tên xe. (Hỗ trợ tất cả ngôn ngữ)

Nguồn: https://thearmoredpatrol.com/2017/01/26/9-17-1-tank-search-feature/

No comments:

Post a Comment