January 27, 2017

Thông số LT 8 - Sau khi nhánh LT mở rộng lên 10

LTTB, WZ-132, M41 Walker Bulldog
Trong ngoặc đơn là thông số cũ
 LTTB
Cấp: LT-8
HP: 1050 (950)
Động cơ: 700 hp
Trọng lượng: 22,68 t
Mã lực/tấn: 30,86 hp / t
Tốc độ tối đa: 68 / -20 km / h
Xoay thân: 48 °/s
Xoay tháp: 50,1 °/s
Sức cản địa hình: 0,863 / 0,959 / 1,534
Tầm nhìn: 390 m
Tầm tín hiệu radio: 761,3 m
Giáp Thân: 90 / 45 / ? mm
Giáp tháp pháo: 90 / 75 / ? mm
Pháo: 85 mm D-10-85
Sát thương: 180 / 180 / 300
Độ xuyên: 170 / 216 / 44 mm
Phát bắn/phút: 12,269 viên/phút
Sát thương/Phút: 2208,4
Nạp đạn: 4,89 s
Chính xác: 0,345
Nạp đạn: 2,01 s
Hạ/nâng nòng: -3 / +15
Pháo/Đạn:

 WZ-132
Cấp: LT-8
HP: 1100 (1150)
Động cơ: 520 hp
Trọng lượng: 24,312 t
Mã lực/tấn: 21,39 hp / t
Tốc độ tối đa: 64 / -23 km / h
Xoay thân: 56 °/s
Xoay tháp: 50,1 °/s
Sức cản địa hình: 0,479 / 0,575 / 1,247
Tầm nhìn: 390 m (400 m)
Tầm tín hiệu radio: 782,1 m
Giáp Thân: 50 / 20 (25) / ? mm
Giáp tháp pháo: 55 / 35 / ? mm
Pháo: 100 mm 60-100TA (60-100T)
Sát thương: 250 / 250 / 330
Độ xuyên: 189 / 244 / 50 mm
Phát bắn/phút: 8,939 (8,571) rounds/minute
Sát thương/Phút: 2234,7 (2142,9)
Nạp đạn: 6,712 s (7,0 s)
Chính xác: 0,384 (0,345)
Nạp đạn: 2,21 s
Hạ/nâng nòng: -5 / +20
Pháos/Đạn:
 M41 Walker Bulldog
Cấp: LT-8
HP: 1000 (910)
Động cơ: 550 hp
Trọng lượng: 23,496 t
Mã lực/tấn: 23,41 hp / t
Tốc độ tối đa: 68 (72,4) / -24 km / h
Xoay thân: 56 °/s
Xoay tháp: 52,1 °/s
Sức cản địa hình: 0,479 / 0,575 / 1,055
Tầm nhìn: 400 m
Tầm tín hiệu radio: 745 m
Giáp Thân: 25,4 / 25,4 / ? mm
Giáp tháp pháo: 25,4 / 25,4 / ? mm
Pháo: 76 mm Pháo M32 late
Sát thương: 150 / 150 / 185
Độ xuyên: 175 / 210 / 38 mm
Phát bắn/phút: 14,551 rounds/minute
Sát thương/Phút: 2182,7
Nạp đạn: 4,123 s
Chính xác: 0,364
Nạp đạn: 1,82 s
Hạ/nâng nòng: -10 / +20
Pháos/Đạn:

No comments:

Post a Comment