February 27, 2017

[Sự kiện] Get Your Survival Pack


[Sự kiện] Gói Sinh Tồn

Bắt đầu: 27/02 - 13h trưa giờ VN

Kết thúc: 03/03 - 13h trưa giờ VN


Đổi kinh nghệm xe thành kinh nghiệm tự do sẽ tăng lên 1:35 thay vì 1:25 như bình thường.
Chỗ trống xưởng xe giảm 50% 


Nhiệm vu 1:
Kiếm bất kỳ 1 trong những huy chương sau: 

  • High Caliber
  • Tank Sniper
  • Raider
  • Lucky
  • Shellproof
Điều kiện:
Sử dụng xe cấp 4 trở lên. 
Áp cho trận đánh ngẫu nhiên

Phần thưởng:
x2 Kinh nghiệm kíp lái

Nhiệm vụ 2: 
Top 3 kinh nghiệm phe bạn

Điều kiện: 
Sử dụng xe cấp 4 trở lên. 
Áp cho trận đánh ngẫu nhiên

Phần thưởng:
x2 kinh nghiệm kíp lái

Nhiệm vụ 3:
Thắng 5 trận và Top 5 kinh nghiệm phe bạn

Điều kiện:
Mỗi ngày chỉ được làm một lần

Phần thưởng: 
Bộ sửa chữa, cứu thương, chữa cháy mỗi loại 5 cái

No comments:

Post a Comment