May 26, 2018

Luật lệ và Quy định của chiến dịch Arms Race - World of Tanks ASIA

Thông tin chính

 1. Chiến dịch "Chạy đua vũ trang" sẽ bắt đầu từ 29/05 tới hết 12/06, và chỉ bao gồm 1 giai đoạn.
 2. Trong suốt chiến dịch, clan và người chơi sẽ cùng thu thập điểm danh vọng.
 3. Người chơi kiếm điểm danh vọng từ việc tham gia trong các trận đánh; tuy nhiên thành tích của clan ảnh hưởng tới số và lượng của phần thưởng.
 4. Clan sẽ kiếm được điểm DANH VỌNG tham gia trận đánh và  hoàn thành các điều kiện đặc biệt.
 5. Chiến trường sẽ được chia ra thành 3 mặt trận liên tiếp. Cách điểm danh vọng kiếm được, số điểm danh vọng có thể kiếm được, có sự khác biệt giữa các mặt trận.
 6. Vào bất kỳ thời điêm nào trong chiến dịch, một clan có thể chuyển đổi ĐIỂM DANH VỌNG thành ĐIỂM NGHIÊN CỨU.
 7. Điểm nghiên cứu có thể đầu vào nhiều loại hình công nghệ có thể gia tăng số điểm của clan hoặc điểm danh vọng cá nhân và đơn giản hóa hoạt động của clan trên bản đồ. 
 8. Nếu việc nghiên cứu hiệu quả, clan đầu tư khôn ngoan điểm danh vọng kiếm được thì sẽ kiếm được nhiều điểm danh vọng hơn trong các trận đánh.
 9. Những clan có thành tựu cân bằng tốt nhất giữa lượng danh vọng kiếm được và danh vong đem đi đầu tư công nghệ, cùng với đó kết quả tham chiến tốt, sẽ có cơ hội thành công tốt nhất trong chiến dịch.

Những Luật lệ chung

 1. Thời gian cụ thể: Bắt đầu từ 4h sáng 29/05 tới 4h sáng 12/06 (Giờ VN).
 2. Chiến dịch chỉ có 1 giai đoạn không có thời gian nghỉ hay ngày nghỉ.
 3. Tất cả các clan (đã tồn tại hay mới vừa tạo) đều tham gia được chiến dịch.
 4. Bản đồ sẽ được chia thành 3 mặt trận: Cơ bản, Nâng cao và Tinh Anh. Việc nhảy vào mặt trận Nâng cao và Tinh Anh có giới hạn.
 5. Nổi loạn: TẮT
 6. Tất cả các trận đánh sẽ được vận hành theo thể thức 10 vs 10 và sử dụng tăng 10.
 7. Thời gian trận đánh 15 phút.
 8. Không nhìn thấy danh sách tăng địch đầu trận.
 9. Phạt không có mặt trong trận đánh: Bật
 10. Đất sẽ không có thu nhập về vàng. Trong sự kiện, một mảnh đất sẽ cung cấp từ 1 đến 3 lợi thế đặc biệt cho chủ đất.
 11. Clan sở hữu đất không được tham gia trận đánh vòng loại đổ bộ, đấu giá đổ bộ, hoặc vòng loại trên đất họ sở hữu.
 12. Clan có thể đặt chip vòng loại đổ bổ trên mặt trận Cơ bản và đấu giá đổ bộ cho mặt trận Nâng cao và Tinh Anh, nếu họ sở hữu đất ở bất kỳ mặt trận nào. 
 13. Clan không thể tấn công các mảnh đổ bộ trên mặt trận cơ bản từ trong đất liền.
 14. Clan có thể đấu giá đổ bộ tấn công các mảnh của mặt trận Nâng cao và Tinh Anh từ đất liền. 
 15. Sở chỉ huy: Tắt. Sư đoàn có thể thanh lập trên bất kỳ mảnh đất nào.
 16. Sư đoàn được tạo và duy trì miễn phí.
 17. Mô đun Sư đoàn được bật nhưng có giới hạn. Tất cả sư đoàn được tạo sẽ mặc định trang bị mô đun Engineer Battalion giúp giảm giới hạn di chuyển giữa các mảnh sở hữu xuống 50%.
 18. Các mảnh đổ bộ ở mặt trận Cơ bản không cố định và sẽ thay đổi vị trí sau khi trận đánh đổ bộ kết thúc.
 19. Số lượng tối đa clan tham gia vòng loại đổ bộ (ở 1 mảnh đất) là 64.
 20. Ngày đầu tiên của chiến dịch. Số lượng tối đa clan tham gia vòng loại đổ bộ (ở 1 mảnh đất) là 32. 
 21. Các mảnh đổ bộ ở trong mặt trận Nâng cao và Tinh anh cũng không cố định và thay đổi vị trí khi trận đánh giữa các clan đấu giá đổ bộ kết thúc.
 22. Số lượng clan tối đa tham gia đấu giá đổ bộ ở mặt trận Nâng cao là 32 và mặt trận Tinh anh là 8.
 23. Clan có thể đặt chip tham gia đổ bộ tối đa (trong 1 lần đặt chip trên bản đồ chiến sự) ở mặt trận cơ bản là 10 mảnh. Và số lượng lượt đặt này dựa theo số lượng thành viên của clan sở hưu tăng X trong xưởng. Ví dụ clan có 89 thành viên có xe X thì được đặt tối đa 8 lượt hoặc nếu clan có 92 thành viên có xe X thì sẽ được đặt tối đa 9 lượt trong 1 lần đồ bộ.
 24. 50% mảnh đất trong mặt trận thời gian đánh lệch 15 phút với 50% còn lại.
 25. Chế độ khóa xe được bật trong trận đánh ở mặt trận Tinh anh.Thời gian khóa xe ở mặt trận cơ bản là 72 giờ.
 26. Bản đồ trong chiến dịch:

WestfieldKarelia
MalinovkaAbbey
MurovankaSand River
ProkhorovkaRedshire
MinesRuinberg
Fisherman's BaySteppes
CliffHimmelsdorf
Ensk

Quy định Đặc biệt

Trong chiến dịch lần này, có nhiều cơ chế phức tạp và điều kiện khác nhau (tương tự như của chiến dịch Gambit lần trước) sẽ được sử dụng. . Bên dưới là những giải thích ngắn gọn để làm rõ những cơ chế được mô tả trong tài liệu.:
 1. Mặt trận: chiến trường được chia ra làm 3 mặt trận, mỗi mặt trận có cơ chế và điều kiện tham gia khác nhau. the playing field is divided into three fronts, each having different access conditions and mechanics. Mỗi mặt trận kế tiếp có ít đất hơn, cạnh tranh cao hơn và phần thường nhiều hơn.
 2. Thưởng: "Tăng tốc clan" có sẵn trong những mảnh đất, và clan sẽ nhận được khi sở hữu đất.
 3. Công nghệ: các lợi thế đặc biệt clan nhận được thông qua việc đầu tư điểm danh vọng kiếm được.
 4. Phòng thí nghiệm: nơi cung cấp công nghệ. Công nghệ có thể mua bằng điểm nghiên cứu. (Mà điểm nghiên cứu thì chỉ có thể kiếm từ việc đổi điểm Danh Vọng)
 5. Đầu tư: Một cơ chế đặc biệt để đổi điểm danh vọng clan sang điểm nghiên cứu (dùng để mua công nghệ). Khi sử dụng chức năng đầu tư, nếu clan sở hữu đất trên mặt trận sự kiện, thì clan sẽ tự động rời khỏi bản đồ.
 6. Đấu giá đổ bộ: là sự kết hợp giữa đổ bộ và đấu giá, nơi mà clan đặt cược đổ bộ bằng điểm danh vọng và số khác thì tham giá đấu giá qua thưởng hoặc công nghệ.
 7. Nhiệm vụ clan: các nhiệm vụ cho phép kiếm được điểm danh vọng, điểm nghiên cứu và nhiều loại công nghệ,

Chiến trường

 1. Tất cả múi giờ của chiến dịch sẽ chơi trong một chiến trường, không phân chia thành các vùng.
 2. Chiến trường lại  được chia ra làm 3 mặt trận: Cơ bản, Nâng Cao, và Tinh Anh.
 3. Khung giờ chính của sự kiện từ 15h - 17h giờ VN và từ 19h - 21h giờ VN

Mặt trận

 • Có 3 mặt trận với điều kiện tham gia khác nhau,điểm danh vọng cá nhân và danh vọng clan, và cả cơ chế chiến lược.
 • Mỗi mảnh đất trên bản đồ có từ 1 đến 3 phần thưởng cung cấp lợi thế về mặt chiến thuật cho clan sở hữu đất. 
 • Nhưng phần thưởng đem lại lợi thế này của mảnh đất sẽ được duy trì không thay đổi trong suốt chiến dịch.

1. Mặt trận Cơ bản

 1. Ở mặt trận này, điểm danh vọng chỉ có thể kiếm được từ những trận đánh.
 2. Tham gia đổ bộ ở trên mặt trận này khả dụng cho bất kỳ clan nào có ít nhất 10 thành viên sở hữu tăng 10.
 3. Mảnh đổ bộ thay đổi hàng ngày trên ngày trên mặt trận cơ bản, cùng 1 lúc clan sở hữu đất ở bất kỳ mặt trận nào vẫn có thể tham gia đổ bộ vào lãnh thổ của mặt trận này. 
 4. Mặt trận cơ bản có 106 mảnh đất.

2. Mặt trận Nâng cao

 1. Ở mặt trận Nâng cao, điểm danh vọng có thể kiếm được từ 2 cách: Tham gia trận đánh và sở hữu đất.
 2. Có 4 cách để nhận quyền tham gia đổ bộ vào mặt trận Nâng cao:
  1. Chiếm các mảnh đất có cung cấp "vé" đấu giá đổ bộ tại mặt trận Nâng cao 
  2. Mua "vé" đấu giá đổ bộ vào mặt trận Nâng cao từ phòng thí nghiệm. 
  3. Đặt cược (bằng điểm danh vọng clam) cho việc đấu giá đổ bộ. Mặt trận Nâng cao cần mức cược tối thiểu là 100 điểm danh vọng clan. (Xem ở phần "Đấu giá đổ bộ đất ở mặt trận Nâng cao và Tinh anh) 
  4. Hoàn thành nhiệm vụ có tên "Experienced Raider" của clan (Xem ở phần "Nhiệm vụ clan") 
 3. Trận đánh ở mặt trận Nâng cao có thưởng thêm 10% điểm danh vọng so với mặt trận Cơ bản. (Xem phần "Điểm Danh Vọng" 
 4. Sở hữu đất ở mặt trận Tinh Anh sẽ nhận được điểm danh vong; số điểm sẽ giảm dần theo từng ngày sở hữu. Điểm danh vọng được thêm vào trong quá trình tính toán của lượt tiếp theo, khi trận đánh của ở mảnh đất đó kết thúc. Nếu clan rời khỏi bản đồ trước lượt tính toán thì clan sẽ không nhận được điểm danh vọng. 
  THỜI GIAN SỞ HỮU ĐẤT Ở MẶT TRẬN NÂNG CAO CỦA CLAN (THEO NGÀY)Điểm danh vọng clan
  14,000
  23,000
  32,000
  41,000
  5+0


  Như trên, nếu clan chiếm đất ở mặt trận Tinh anh, ngày đầu nhận được 4000 điểm. Nếu clan giữ sang ngày thứ 2 nhận được thêm 3000; sở hữu thêm ngày thứ 3 được 2000 và cứ thế. (Do đó clan chỉ cần giữ 4 ngày là được vì tới ngày thứ 5 đất đó không còn sinh ra điểm nữa.) 
 5. Khi 1 mảnh đất bị tái chiếm (không bao gồm việc chiếm sau khi đầu tư), lượng điểm giữ nguyên không đổi, nếu clan lại sở hữu. VÍ DỤ: một clan sở hữu đất 3 ngày, sau đó mất mảnh đó và tái chiếm lại nó. Trong trường hợp này, clan sẽ nhận được 1000 điểm danh vọng ở ngày đầu tiên tái chiếm. và 0 điểm danh vọng ở những ngày tiếp theo. 
 6. Đầu tư đặt lại bộ đếm sở hữu đất. và nếu đất được tái chiếm, điểm danh vọng thu về sẽ được làm mới. 
 7. Mặt trận Nâng cao bao gồm 29 mảnh đất.

3. Mặt trận Tinh Anh

 1. Ở mặt trận này, điểm Danh Vọng có thể kiếm được từ trận đánh, sở hữu đất và số lượng đất sở hữu. Có 2 cách để tham gia vào mặt trận Tinh Anh:
 2. 1. Mua "vé" đấu giá đổ bộ vào mặt trận Nâng cao từ phòng thí nghiệm. 
 3. 2. Đặt cược (bằng điểm danh vọng clam) cho việc đấu giá đổ bộ. Mặt trận Tinh Anh cần mức cược tối thiểu là 10.000 điểm danh vọng clan. (Xem ở phần "Đấu giá đổ bộ đất ở mặt trận Nâng cao và Tinh anh) 
 4. Trận đánh ở mặt trận Tinh anh có thưởng thêm 20% điểm danh vọng so với mặt trận Cơ bản. (Xem phần "Điểm Danh Vọng") 

 5. Sở hữu đất ở mặt trận sẽ nhận được điểm danh vọng, tương tự như ở mặt trận Nâng cao số điểm danh vọng nhận được sẽ giảm dần theo số ngày sở hữu. Xem chi tiết ở bảng dưới. Điểm danh vọng được thêm vào trong quá trình tính toán cho lượt tiếp theo, khi trận đánh tại mảnh đất đó kết thúc. 

 6. THỜI GIAN SỞ HỮU ĐẤT Ở MẶT TRẬN NÂNG CAO CỦA CLAN (THEO NGÀY)ĐIỂM DANH VỌNG CLAN
  16,000
  24,500
  33,000
  41,500
  5+0

 7. Clan sở hữu nhiều đất ở mặt trận Tinh  cũng kiếm được điểm danh vọng. Vào cuối ngày chơi, clan sở hữu 4 mảnh hoặc hơn ở mặt trận này được trao điểm danh vong clan tùy thuộc vào số lượng đất khi trận đấu ở mảnh đó kết thúc. Chi tiết như ở bảng dưới:
  Số lượng đất sở hữu bởi 1 clanĐiểm danh vọng thưởng
  1
  20
  30
  49,000 
  59,000 
  618,000 
  718,000 
  8+45,000 


  Điểm danh vong clan nhận được từ việc sở hữu nhiều mảnh đất (4 mảnh trở lên như bảng trên) sẽ được thêm vào cuối mỗi ngày của sự kiện (1h sáng hàng ngày - giờ VN). Tuy nhiên, nếu clan bắt đầu ĐẦU TƯ trong khi sở hữu nhiều mảnh đất ở mặt trận Tinh anh, clan sẽ nhận được Điểm Nghiên Cứu, tất cả điểm danh vọng clan, bao gồm cả điểm danh vọng sở hữu nhiều đất.

  Nếu clan duy trì sở hữu được mảnh đất cho tới lúc kết thục trận đánh ở mảnh đất đó và sau đó rời khỏi bản đồ chiến sự (bằng việc khởi đầu Đầu tư), sẽ nhận được điểm danh vọng clan. 
 8. Chế độ khóa xe ở mặt trận Tinh anh: BẬT
  • Xe bị tiêu diệt trong bất kỳ trận nào ở mặt trận Tinh Anh đều bị khóa 72 giờ, bao gồm cả trận đánh với chủ đất. Khi chiến chiến thắng trận đánh với chủ đất, xe chỉ bị khóa 36 giờ.
  • Thời gian khóa xe có thể giảm xuống bằng việc sử dụng công nghệ đặc biệt.
  • Xe bị khóa vẫn có thể sử dụng trong trận đánh trên lãnh thổ thuộc mặt trận Cơ bản và Nâng cao.
 9. Mặt trận tinh anh bao gồm 15 mảnh đất.

  Đầu tư cho clan

  Clan có thể sử dụng các cách thức như điểm thưởng và công nghệ để tăng thêm điểm ĐIỂM DANH VỌNG đc nhận.

  Các cách thức này được chia thành 2 nhóm: Công nghệ có thể kiếm đc bằng cách đầu tư điểm nghiên cứu ở Phòng nghiên cứu, hoặc thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ Clan. Điểm thưởng đc nhận bằng cách chiếm hay giữ những vùng đất có được đánh dấu có điểm thưởng trên bản đồ. 

  1. Điểm nghiên cứu và Đầu tư

  1.1 Đầu tư là cơ chế đặc biệt để chuyển đổi điểm Danh vọng của clan sang điểm Nghiên cứu (với tỉ lệ nhất định). Tỉ lệ chuyển đổi có thể đc nâng lên bằng cách sử dụng các công nghệ đặc biệt.
  1.2 Điểm danh vọng clan có thể chuyển đổi hết hoặc chuyển đổi 1 phần. Chuyển đổi càng nhiều thì tỉ lệ càng cao. Số lượng điểm danh vọng muốn chuyển đổi được thiết lập khi bắt đầu thực hiện Đầu tư.
  1.3 Khi thực hiện cơ chế này tất cả các cuộc đấu giá đã đc set (nhưng chưa thực hiện) sẽ bị hủy, Clan sẽ rời khỏi bàn đồ. Tất cả điểm ĐIỂM DANH VỌNG đã thiết lập đc chuyển thành Research Point. Chỉ có Chỉ huy hoặc Phó chỉ huy mới sử dụng đc chức năng này.
  1.4 VIệc chuyển đổi ĐIỂM DANH VỌNG Clan sang điểm Research Point sẽ được thực hiện ở lượt gần nhất sau khi sử dụng.
  1.5 Việc đầu tư không thể bắt đầu nếu giờ G của mảnh đất đó đã bắt đầu, khi mà trận đánh đã lên lịch xong. .
  1.6 Khi chức năng Đầu tư được thực hiện thành công, khả năng kiếm được Full Bonus từ các mặt trận Nâng cao và Tinh Anh được tái thiết lập.
  1.7 Việc chuyển đổi giữa ĐIỂM DANH VỌNG thành Research point là quá trình không thể đảo ngược. Phải hiểu là Research Point không thể chuyển thành ĐIỂM DANH VỌNG. Nên lưu ý, đặc biệt là giai đoạn cuối của chiến dịch.

  2. Phòng nghiên cứu

  1. 2.1 Phòng nghiên cứu (Lab) là cửa hàng đặc biệt với nhiều công nghệ có thể đc sử dụng bằng cách sử dụng Điểm nghiên cứu (RP)
   2.2 Tất cả nâng cấp cho Clan có thể được xem trong phòng nghiên cứu 

  3. Bonuses

  1. 3.1 Mỗi vùng đất trên bản đồ có 3 loại Bonus khác nhau.
   3.2 Bonus đc kích hoạt khi Clan chiếm đóng đc vùng đất đó và ngừng kích hoạt khi Clan mất quyền sở hữu.
   3.3 Nếu Clan sở hữu nhiều vùng đất với cùng 1 bonus thì không đc cộng dồn. Clan sẽ được Bonus cao nhất. Vd: Nếu Clan sở hữu 2 vùng đất. 1 vùng +3% Clan ĐIỂM DANH VỌNG, 1 vùng + 10% ĐIỂM DANH VỌNG. Thì Clan sẽ được +10% ĐIỂM DANH VỌNG.

  4. Công nghệ
  1.      Ưu đãi từ công nghệ chỉ có hiệu lực trong chiến dịch.
  2.      Ưu đãi từ công nghệ có hiệu lực ngay sau khi đc nghiên cứu hoặc ngay sau khi Clan hoàn thành nhiệm vụ Clan.
  3.       Điểm ưu đãi từ Công nghệ đc cộng dồn. Vd: Clan có điểm ưu đãi từ công nghệ +5% ĐIỂM DANH VỌNG ,sau đó lại có thêm ưu đãi +10% ĐIỂM DANH VỌNG. Tổng cộng member Clan sẽ nhận đc thêm 15% điểm ĐIỂM DANH VỌNG
  4.      Điểm nghiên cứu (RP) cho Công nghệ thay đổi tùy theo số lượng Clan sở hữu công nghệ đó. Càng nhiều Clan sở hữu cùng 1 công nghệ thì điểm RP để nghiên cứu sẽ càng thấp cho các Clan còn lại chưa sở hữu công nghệ đó.
  5. Bảng hiển thị công nghệ và tính năng trong chiến dịch. 
  Tác độngcông nghệthưởng
  Tăng điểm ĐIỂM DANH VỌNG cá nhân Mặt trận: Cơ bản, Nâng cao, Tinh anh
  Tăng điểm ĐIỂM DANH VỌNG Clan Mặt trận: Cơ bản, Nâng cao, Tinh anh
  Tăng điểm ĐIỂM DANH VỌNG Clan cho việc giữ đất ở mặt trận Nâng cao và Tinh anh Mặt trận: Cơ bản, Nâng cao, Tinh anh
  Đăng ký đấu giá cho mặt trận Nâng cao Mặt trận cơ bản
  Đăng ký đấu giá cho mặt trận Tinh anh
  Tăng thêm phần thưởng cho việc sở hữu những mảnh đất tại mặt trận Tinh anh Mặt trận tinh anh
  Tăng thêm Bonus của vùng đất
  Giảm thời gian khóa xe
  Tăng tỉ lệ chuyển đổi ĐIỂM DANH VỌNG Clan sang Điểm nghiên cứu
  Tăng thêm điểm thưởng cho việc thắng Clan có điểm ĐIỂM DANH VỌNG Clan cao hơn


  Đấu giá đổ bộ vào mặt trận Nâng cao và Tinh anh. 
  1.       Người chơi cần thực hiện việc đấu giá đổ bộ để vào mặt trận Nâng cao và Tinh anh
  2.      Có 2 cách thức để tham gia đấu giá: Tham gia đấu giá bằng điểm công nghệ hoặc Bonus, hoặc tham gia đấu giá bằng ĐIỂM DANH VỌNG CLan
  3.       Tính năng chính của việc đấu giá đổ bộ là sẽ có hơn 1 clan chiến thắng trong đấu giá.
  Những Clan đấu giá thắng sẽ gặp nhau trong các trận đánh đổ bộ. Clan thắng cuộc trong đánh đổ bộ sẽ gặp chủ đất. Tổng số Clan tham gia đánh đổ bộ tùy thuộc từng mặt trận – 32 Clan cho mặt trận Nâng cap và 8 Clan cho mặt trận Tinh anh.
  4.     16 Slots đối với mặt trận Advance và 4 Slots đối với mặt trận Tinh anh được để cho các Clan tham gia đấu đổ bộ bằng cách thức sử dụng điểm nghiên cứu (RP) để nghiên cứu các bonus trong Phòng nghiên cứu, hoặc Clan đang chiếm giữ những vùng đất có Bonus tương ứng với Bonus của vùng đất đang chuẩn bị đổ bộ.
  5.     Cho đến khi việc đấu giá kết thúc (1 turn trước khi trận chiến bắt đâu, tất cả Clan có thể tham gia đấu giá bằng ĐIỂM DANH VỌNG Clan hoặc sử dụng Clan bonus hoặc sử dụng các ưu đãi được nghiên cứu bằng RP trong Lab.
  6.     Một lượt trước khi trận chiến bắt đầu, lịch đấu giữa các clan sẽ đc hình thành. Bao gồm clan đấu giá đổ bộ, clan được hưởng từ bonus, clan đặt cược cao nhất và clan đổ bộ bằng đất liền
  o   
  Ví dụ: 23 Clan đăng ký đổ bộ ở mặt trận Advance. 2 Clan đang chiếm giữ những vùng đất có bonus tương ứng với vùng đất chuẩn bị đổ bộ, 4 clan sử dụng RP để nghiên cứ bonus trong lab. 14 clan dung ĐIỂM DANH VỌNG Clan để tham gia đổ bộ, 3 clans khác tham gia đổ bộ từ các mảnh đất liền kề landing zone. 1 turn trước khi trận đấu bắt đầu, lịch thi đấu giữa các Clans sẽ được hình thành. Bao gồm 6 clan sử dụng bonus tương ứng và RP để nghiên cứu trong Lab. Top 10 clans tham gia đấu giá bằng ĐIỂM DANH VỌNG Clan và 3 clans tham gia đổ bộ từ vùng đất liền kề. 4 clan có điểm đấu giá thấp nhất trong 14 clan tham gia bằng ĐIỂM DANH VỌNG Clan sẽ ko đc tham gia đổ bộ.
  7.       Các Clans có cùng điểm đấu giá, Clan nào đăng ký tham gia sớm hơn sẽ được ưu tiên.
  o    Ví dụ: Có 10 clan đặt cược cho đấu giá đổ bộ vào mặt trận Tinh Anh. Thêm vào đó, 2 clan sở hữu công nghệ nên được tham gia đấu giá. Trong trường hợp này, 8 clan sẽ chiến thắng vong đấu giá gồm: clan sở hữu công nghệ và 6 clan đã đặt cược sớm hơn các clan khác. 
  8.     Các đấu giá ko thành công ĐIỂM DANH VỌNG Clan sẽ đc trả lại Clan
  9.      Các trận đánh trong quá trình tham gia đổ bộ giữa các Clan tham gia đổ bộ  bằng hình thức khác ( ĐIỂM DANH VỌNG Clan, RP trong Lab, Bonus) với các Clan đang chiếm đóng các vùng đất xung quanh landing zone sẽ theo luật tiêu chuẩn. Đó là, X5 ĐIỂM DANH VỌNG Clan và cá nhân sẽ được áp dụng cho các trận đánh này.


  Điểm Danh Vọng
  1.      Trong chiến dịch, các Clans thi đấu kiếm ĐIỂM DANH VỌNG để đạt phần thưởng giá trị.
  2.      ĐIỂM DANH VỌNG Clan và cá nhân được tích lũy thông qua các trận đánh. Trong cùng 1 trận đánh, tất cả người chơi của đội sẽ có cùng 1 lượng ĐIỂM DANH VỌNG cá nhân.
  3.       Công thức tính toán điểm danh vọng trong trận đánh:
  o    Fame_Points—Fame Points earned in battle.
  o    Fame_points_base—the basic number of Fame Points in Arms Race equal to 1,000.
  o    Battle_type_c—battle type multiplier.
  o    Event_value_c—game event multiplier.
  o    Еlo_c—Elo rating multiplier, corresponds to the front Elo rating for Tier X vehicles.
  o    Team_XP—the amount of experience the team has earned in the battle.
  o    Battle_XP—the total amount of experience the teams have earned in the battle.
  o    Team_size—the set team size—10 players. 
  o    Bonus_р —the multiplier provided by active bonuses for Fame Points earned in battles (different for clans and players)
  o    Technology_р—the multiplier provided by active technologies for Fame Points earned in battles (different for clans and players)
  o    Battle type multiplier (Battle_type_c)
  Loại hình trận đánh
  Hệ số 
  Hệ số cho các trận đánh tại mảnh đổ bộ cho mặt trận Cơ bản
  1

  Hệ số cho các trận đánh tại vùng đất không phải mảnh đổ bộ cho tất cả mặt trận và  các trận đánh tại mảnh đổ bộ ở mặt trận Nâng cao và Tinh anh
  5
  Các trận đánh với chủ đất cho tất cả các mặt trận
  5
  o     
  o    Game event multiplier (Event_value_c)
  Loại hình mảnh đất 
  Hệ số
  Mảnh đổ bộ (LZ) của mặt trận Cơ bản
  1
  Các vùng đất của mặt trận Cơ bản
  1
  Các vùng đất của mặt trận Nâng cao ( bao gồm cả LZ)
  1.1
  Các vùng đất của mặt trận Tinh anh ( bao gồm cả LZ)
  1.2
  o     
  o    Elo rating multipliers (Elo_c)

   Điểm Elo của clan đối thủ
  ELO_C
  <=1,000
  1.0
  1,001–1,050
  1.1
  1,051–1,100
  1.2
  1,101–1,150
  1.3
  1,151–1,200
  1.4
  1,201–1,250
  1.5
  1,251–1,300
  1.6
  1,301–1,350
  1.7
  1,351–1,400
  1.8
  1,401–1,450
  1.9
  >=1,451
  2.0
  o     
  4.        Điểm Danh Vọng cá nhân:
  o    Trong chiến dịch ĐIỂM DANH VỌNG cá nhân đc tích lũy thông qua các trận đánh
  o   ĐIỂM DANH VỌNG cá nhân được giữ nguyên suốt chiến dịch, bất kể giai đoạn nào, tham gia/ rời khỏi clan
  o    Bản ghi chép ĐIỂM DANH VỌNG cá nhân kiếm đc sẽ được lưu lại trong hồ sơ cá nhân ở game portal
  5.       Điểm Danh Vọng clan:
  o    ĐIỂM DANH VỌNG Clan đc tích lũy qua các trận đánh và bằng cách hoàn thành các điều kiện đặc biệt cho mặt trận Advance và Elite
  o    Bản ghi chép ĐIỂM DANH VỌNG Clan kiếm đc sẽ được lưu lại trong hồ sơ Clan ở game portal
  o    Nếu Clan có điểm ĐIỂM DANH VỌNG Clan thấp hơn nhưng chiến thắng Clan có ĐIỂM DANH VỌNG Clan cao hơn thì 1% của số ĐIỂM DANH VỌNG Clan chênh lệch giữa 2 Clan sẽ được cộng thêm cho Clan chiến thắng. Với việc sử dụng RP để nghiên cứu công nghệ trong Lab có thể tăng chỉ số này lên 5%.
  VD: 2 clan có trận đánh. Clan chiến thắng có ĐIỂM DANH VỌNG Clan 1000 ĐIỂM DANH VỌNG. Clan thua cuộc có 101000 ĐIỂM DANH VỌNG Clan. Điểm chênh lệch là 100000 ĐIỂM DANH VỌNG. 1% của số này là 1000ĐIỂM DANH VỌNG. Thêm vào đó Clan thua cuộc sẽ mất thêm 3000 ĐIỂM DANH VỌNG Clan, số này sẽ chuyển vào ĐIỂM DANH VỌNG Clan của Clan chiến thắng.
  o    ĐIỂM DANH VỌNG Clan có thể được sử dụng để tham gia đấu giá cho mặt trận Advance và Elite. Hệ thống đấu giá được giải thích ở phần 5 của Luật Chiến Dịch
  o    ĐIỂM DANH VỌNG Clan có thể đc quy đổi thành RP, tất cả ĐIỂM DANH VỌNG Clan hoặc 1 phần của ĐIỂM DANH VỌNG Clan khi sử dụng cơ chế Đầu tư.
  o    Đim danh vng clan đã đầu tư sẽ được hiển thị trên bản đồ chiến sự, cho phép đánh giá được họ đã đầu tư bao nhiêu cho công nghệ cũng như tốc độ kiếm điểm danh vọng.
  6.      Dàn xếp trận đấu bị cấm. Clans và người chơi vi phạm luật này sẽ mất tất cả ĐIỂM DANH VỌNG, và Acc sẽ bị khóa.
  7.       Nếu có nghi ngờ gian lận, dàn xếp trận đấu… Admin sẽ yêu cầu Replay, Screenshot hoặc bất kỳ bằng chứng nào liên quan. Khuyến cáo các Clan nên lưu giữ Replay.


   Nhiệm vụ Clan
  1.      Trong suốt chiến dịch, Clan có thế hoàn thành các nhiệm vụ Clan
  2.     Phần thưởng nhiệm vụ có thể là: Công nghệ, Điểm nghiên cứu, và ĐIỂM DANH VỌNG Clan
  3.       Tất cả các yêu cầu của nhiệm và phần thưởng được thể hiện trên Global Map


  Tên NV
  PHần thưởng
  Yêu cầu
  số lần hoàn thành
  Striking Power
  5,000 Điểm nghiên cứu
  Chiến thắng trận đánh ở mặt trận Elite (bao gồm cả trận đánh đổ bộ)
  2
  Test Strike
  100 Điểm nghiên cứus
  Chiếm giữ 1 vùng đất ở mặt trận Basic
  3
  Bypass Strike
  5,000 Danh vọng clan
  Chiếm giữ 1 vùng đất ở mặt trận Advance
  3
  Finishing Strike
  Công nghệ: +20% điểm danh vọng trong trận đánh
  Chiếm giữ 1 vùng đất ở mặt trận Elite
  1
  Experienced Raider
  Công nghệ: 1 vé vào mặt trận nâng cao
  Chiếm giữ 10 vùng đất ở mặt trận Advance
  1
  Well-Aimed Fire
  Công nghệ: +5% điểm danh vọng cá nhân
  Tiêu diệt 50 xe ở bất kỳ mặt trận nào
  2
    Ưu đãi đặc biệt
  1.       Clan sẽ nhận được lựa chọn để đầu tư điểm danh vọng thành điểm nghiên cứu với ưu đãi, tăng tỉ lệ trao đổi, đáp ứng đủ điều kiện như ở dưới:
  yêu cầu để clan được nhận ưu đãi đặc biệt
  Cơ chế
  phần thuỏng

  từ chối ưu đãi
  số lần nhận
  1.       1. Clan tham gia chiến dịch ít nhất 5 ngày

    2. Clan chưa từng thực hiện đầu tư

  3. Clan có thể thực hiện đầu tư ngay lập tức

  Chỉ huy hoặc phó chỉ huy Clan sẽ nhận đc thông báo khi vào Global map

  Khi thực hiện Đầu tư, Clan sẽ nhận thêm 50% RP


  Ưu đãi có thời hạn 24 tiếng


  1 lần  Arms Race Flow
  1.       Trước khi chiến dịch bắt đầu, tất cả Clans sẽ nhận đc 15 RP, và có thể sử dụng RP để nghiên cứu công nghệ trong Lab
  2.       Ngày đầu tiên của chiến dịch, tất cả vùng đất ở mặt trận Basic sẽ là LZ. Số lượng tham gia tối đa: 32 clans.
  3.       Khi các trận đấu cho LZ kết thúc, cơ  chế  LZ linh hoạt cho mặt trận Basic sẽ được mở.  Tối đa 64 Clan
  4.       Vào ngày thứ 2 của sự kiện, mảnh đổ bộ xuất hiện ngẫu nhiên (không cố định) được bật trên mặt trật Nâng cao và Tinh anh
  5.       Vào ngày cuối cùng của sự kiện (12/06) sau khi trận đánh đổ bộ kết thúc, mảnh đổ bộ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và đấu giá đổ bộ sẽ ngừng.  Vào  4h sáng ngày 13/06, tbản đồ sẽ đóng băng, sự kiện kết thúc 
  7.       Kết thúc chiến dịch lúc 4h sáng  13/06/2018 (Giờ VN)
  8.       Đổi trái phiếu lấy xe mở vào 16/06


  Phạt cho việc không tham gia trận đánh
  1.       Tổng số lần phần phạt sẽ được tính toán từ tổng lượng điểm danh vọng clan, bao gồm số lần đã đặt cược mà không thắng. 
  2.       Điểm danh vọng được trừ khỏi tài khoản clan. Do đó, sau các hình phạt và kết quả đấu giá, tài khoản clan hiển thị dấu trừ về điểm danh vọng clan. 

  Số trận đánh ko tham gia

  điểm đổ bộ tối đa được tham gia

  điểm danh vọng clan

  thời gian
  1
  10
  Chưa trừ
  3 days
  2
  5
  -10%
  3
  3
  -10%
  4
  1
  -10%  Phần thưởng

  Để nằm trong bảng danh vọng, cả người chơi và clan phải tham gia ít nhất 5 trận đánh trong sự kiện và kiếm được ít nhất 100 điểm danh vọng. Chỉ những người chơi và clan nằm trong bảng danh vọng sẽ được tính toán vào hệ số phần trăm người chơi nhận được phần thưởng cuối cùng.

  1. Bảng Dang Vọng cá nhân

  1. Người chơi có thể nhận được xe thưởng, trái phiếu, danh hiệu, huy chương, ngụy trang phong cách và ngụy trang kỹ thuật số là phần thưởng của sự kiện.

  2. Bảng phân bố trái phiếu theo bảng danh vọng cá nhân:

   Làm ơn chú ý tổng lượng trái phiếu dưới đây được áp dụng hệ số nhân tùy theo thứ hạng của clan. Phần thưởng (lượng trái phiếu) có thể tăng lên 7 lần nếu clan của bạn nằm top đầu.
   FROM
   TO
   BONDS
   0%
   1%
   1,000
   1%
   2%
   950
   2%
   3%
   900
   3%
   5%
   850
   5%
   10%
   800
   10%
   15%
   750
   15%
   20%
   700
   20%
   25%
   600
   25%
   50%
   500
   50%
   75%
   250

  3. Huy chương sự kiện và điều kiện đạt được:
   Winner of Arms Race
   Phần thưởng trao cho thành viên clan đạt vị trí đứng đầu trong chiến dịch.
   Là thành viên của clan chiến thắng chiến dịch khi kết thúc sự kiện
   Tham gia ít nhất 5 trận đánh trong chiến dịch cho clan sau khi tham gia. 
   Kiếm được ít nhất 100 điểm danh vọng
   Arms Race Top 10

   Phần thưởng trao cho thành viên clan đạt vị trí top 10  trong chiến dịch.
   Là thành viên của top 10 clan chiến thắng chiến dịch khi kết thúc sự kiện
   Tham gia ít nhất 5 trận đánh trong chiến dịch cho clan sau khi tham gia. 
   Kiếm được ít nhất 100 điểm danh vọng
   Sẽ không nhận huy chương này nếu đã có huy chương trên. 
   Participant of Arms Race
   Huy chương cho việc tham gia chiến dịch
   Tham gia ít nhất 5 trận đánh trong chiến dịch
   Epic Win
   Phần thương cho thành viên clan có chuỗi chiến thắng dài nhất.
   Là thành viên clan có chuỗi chiến thắng dài nhất (Vào thời điểm kết thúc sự kiện)
   Tham gia ít nhất 5 trận đánh trong chiến dịch sau khi tham gia clan.

  4. Huy hiệu và điều kiện nhận:
    
   Legend of Global Map
   Nhận được cho việc thể hiện xuất sắc trên bản đồ chiến sự
   Dành cho người chơi top 1% trong bảng danh vọng cá nhân và là thành viên thuộc clan có top 1% dựa theo kết quả cuối cùng sự kiện.
   Tham gia ít nhất 50% số trận đánh trong chiến dịch của clan nằm trong top 1% sau khi tham gia clan.
    
   Hero of Arms Race
   Phần thưởng cho việc nằm trong top 10% người chơi trong chiến dịch
   Dành cho thành viên nằm trong clan có top 10% sau khi  kết thúc sự kiện.
   Tham gia ít nhất 5 trận đánh trong chiến dịch cho clan sau khi tham gia.

  5. Ngụy trang của chiến dịch và điều kiện nhận:
   Bộ  phong cách Sấm Sét
   Nằm trong top 10% người chơi trong bảng xếp hạng danh vọng cá nhân lúc kết thúc chiến dịch.
   Ngụy trang mùa xuân kĩ thuật số
   Nằm trong top 75% người chơi trong bảng xếp hạng danh vọng cá nhân lúc kết thúc chiến dịch.t
   Ngụy trang sa mạc kĩ thuật số
   Nằm trong top 50% người chơi trong bảng xếp hạng danh vọng cá nhân lúc kết thúc chiến dịch.
   Nhận cùng ngụy trang mùa xuân
   Ngụy trang mùa đông kỹ thuật số
   Nằm trong top 25% người chơi trong bảng xếp hạng danh vọng cá nhân lúc kết thúc chiến dịch.
   Nhận cùng ngụy trang mùa xuân và sa mạc
  6. Không như trái phiếu, nguy trang sấm sét, nguỵ trang, danh hiệu, số lượng người chơi có quyền đổi trái phiếu lấy xe thưởng bị giới hạn. Top 1100 người chơi có điểm danh vọng cao nhất mới có cơ hội đổi trái phiếu lấy 1 trong 3 xe thưởng cấp 10. (M60, T95E6, 121B). Người chơi có thể đổi xe thưởng bằng 4000 trái phiếu.
   M60T95E6121B

  7. Trong quá trình đổi xe, người chơi cũng có thể sử dụng trái phiếu thưởng từ chiến dịch cũng giống như trái phiếu nhận được từ bất kỳ các hoạt động khác.
  8. Một người chơi sẽ chỉ có thể đổi lấy một xe thưởng. 
  9. Người chơi thắng cuộc có thể đổi trái phiếu lấy xe thưởng từ 4h sáng 16/06 cho tới 4h sáng 29/06 giờ VN.
  10. Xe thưởng sẽ có luôn ngụy trang cựu chiến binh, biểu tượng, chữ khắc đặc biệt. Thêm vào đó, sau khi chiến dịch kết thúc, người chơi sở hữu xe 121B cũng sẽ nhận được ngụy trang cựu chiến binh, biểu tượng và chữ khắc. 
  11. Nếu người chơi nằm ngoài thứ hạng nhưng có lượng điểm danh vọng cùng với người đứng cuối bảng xêm hạng, cả 2 người chơi vẫn được nhận phần thưởng như nhau từ bảng xếp hạng danh vọng cá nhân. 

  2. Bảng xếp hạng clan

  QUAN TRỌNG!
  Làm ơn chú ý rằng một vài cơ chế của sự kiện Arms Race không thể đảo ngược, và có thể ảnh hưởng tới quá trình của clan trong sự kiện phòng trường hợp có bất hành đồng không công bằng được thực hiện bởi sĩ quan chỉ huy hoặc bất kỳ tài khoản bị hack.
  Bạn tự chịu trách nhiệm về vấn đề bảo mật và xem xét 3 lời khuyên dưới trước khi bắt đầu tham gia:
  • Chỉ huy clan - chú ý khi lựa chọn người chơi có quyền tiếp cập quyền chỉ huy clan và hoạt động trên bản đồ. Càng ít người chơi nắm quyền càng tốt.
  • Không bao giờ đưa tài khoản của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào. - sẽ không an toàn và vi phạm quy định của game.
  • Chúng tôi khuyến khích bạn nên thay đổi mật khẩu trước khi tham gia sự kiện.

  1. Tùy vào thứ hạng của clan trong bảng xếp hạng, lượng trái phiếu của người chơi trong clan có thể được nhân theo hệ số dưới. 
   Từ
   Tới
   Hệ số NHÂN clan
   0%
   1%
   7
   1%
   2%
   6.5
   2%
   3%
   6
   3%
   5%
   5.5
   5%
   10%
   5
   10%
   20%
   4.5
   20%
   30%
   4
   30%
   40%
   3.5
   40%
   50%
   2
   50%
   75%
   1.5
   75%
   100%
   1

  2. Như vậy, nếu người chơi nằm trong top 7% điểm danh vọng cá nhân trong khu vực, và clan cũng nằm trong top 7% trong khu vực, người chơi sẽ nhận được 800 trái phiếu (theo bảng xếp hạng) x5 (hệ số nhân clan) = 4000 trái phiếu. 
  3. Người chơi chỉ nhận hệ số nhân của clan khi là thành viên của clan ở thời điểm chiến dịch kết thúc, và theo trường hợp đó cũng phải thỏa mãn điều kiện dưới đây:
   1. Tham chiến ít nhất 5 trận đánh trong chiến dịch và là một phần của clan sau khi người chơi tham gia
   2. Kiếm ít nhất 10 điểm danh vọng.
  4. Không như các phần thưởng khác, vàng của trò chơi được trao theo thứ hạng xác định, không theo phần trăm người chơi, Tổng số 1.000.000 vàng sẽ được trao cho clan theo cách dưới:

  5. Thứ HẠNG
   Phần Thưởng (GOLD)
   1
   200,000 
   2
   150,000 
   3
   100,000 
   4
   80,000 
   5
   60,000 
   6
   50,000 
   7-10
   40,000 
   11-15
   20,000 
   16-25
   10,000 


  Đấu Giá Trái Phiếu

  Người chơi nằm trong bảng danh vọng, nhưng không lọt top 1100 và không có quyền đổi trái phiếu lấy xe thưởng thì có thể tham gia đấu giá trái phiếu và cố gắng để giành 1 trong 3 xe (M60, 121B, T95E6) 
  1. Đấu giá bắt đầu mở cùng với việc đổi trái phiếu lấy xe lúc 4h sáng 16/06 - kết thúc 4h sáng ngày 29/06 giờ VN.
  2. Người chơi nằm trong bảng danh vọng, nhưng lại không nằm trong top 1100, có cơ hội đặt cược trái phiếu lấy xe và cần ít nhất 4500 trái phiếu. 
  3. Người chơi có thể hủy lệnh cược bất cứ lúc nào và đặt lệnh khác.

  4. Tới thời điểm kết thúc đấu giá, 40 người chơi đặt giá cao nhất sẽ được lựa chọn xe thưởng ở cửa sổ đấu giá.
   Nếu nhiều người chơi chiến thắng với mức cùng mức cược nhỏ nhất, người chơi nào đặt sớm nhất chiến thắng cược sẽ nhận được xe.
  5. Đặt cược được thực hiện mà không thắng cược thì sẽ quay về lại cho người chơi.