July 31, 2018

Hình ảnh và thông số của 50TP prototyp


Nguồn: https://thearmoredpatrol.com
50TP prototyp. Thông số:
Cấp độ: Heavy Tank cấp-8, Ba Lan, Xe premium
HP: 1 500
Động cơ: 750 hp
Khối lượng: 52,345 t
Trọng tải: 59,90 t
Mã lực/tấn: 14,33 hp / t
Tốc độ tiến/Lùi: 35 / -14 km / h
Xoay thân: 38 °/s
Xoay tháp: 29,2 °/s
Kháng trở địa hình: 1,151 / 1,438 / 2,205
Tầm nhìn: 380 m
Tầm Radio: 525 m
Giáp thân: 170 / 90 / 80 mm
Giáp tháp pháo: 210 / 150 / 100 mm
Súng: 122 mm wz.43/50
Sát thương: 440 / 440 / 560
Độ xuyên: 218 / 245 / 68
Viên/phút: 4,406 v/phút
Sát thương/phút: 1 938,8
Nạp đạn: 13,616 s
Chính xác: 0,384
Ngắm: 2,88 s
Hạ/nâng nòng: -10 ° / +20 °

July 29, 2018

1.0.2 – Chimera - Xe Anh - Med premium cấp 8


Nguồn: https://thearmoredpatrol.com/


Lưu ý rằng thông số dưới đây chưa phải là cuối cùng.
Trên thiết kế là xe tăng hạng năng mục đích đối trọng với IS- 3 của Liên xô. Mặc dù sử dụng giải pháp ngoài tiêu chuẩn và công nghệ Tăng Đức, dự án đã bị ngừng. Con xe chỉ tồn tại trên giấy.
Chimera. Thông Số:
Tier: Medium Tank- cấp 8, Anh, Xe premium / special
HP: 1 400
Độ cơ: 900 hp
Trọng lượng: 56,436 t
Trọng tải: 60 t
Mã lực/tấn: 15,95 hp / t
Tốc độ tối đa/tốc độ lùi: 50 / -20 km / h
Tốc độ quay xe: 30 °/s
Tốc độ quay tháp: 27,1 °/s
Kháng trợ địa hình: 0,959 / 1,055 / 1,822
Tầm nhìn: 360 m
Tầm liên lạc radio: 782,1 m

July 5, 2018

Group Facebook: Cộng Đồng WOT Việt Nam

Hiện tại mình đang quản lý nhóm này! Anh em chơi World of Tanks tham gia cho vui.