July 29, 2018

1.0.2 – Chimera - Xe Anh - Med premium cấp 8


Nguồn: https://thearmoredpatrol.com/


Lưu ý rằng thông số dưới đây chưa phải là cuối cùng.
Trên thiết kế là xe tăng hạng năng mục đích đối trọng với IS- 3 của Liên xô. Mặc dù sử dụng giải pháp ngoài tiêu chuẩn và công nghệ Tăng Đức, dự án đã bị ngừng. Con xe chỉ tồn tại trên giấy.
Chimera. Thông Số:
Tier: Medium Tank- cấp 8, Anh, Xe premium / special
HP: 1 400
Độ cơ: 900 hp
Trọng lượng: 56,436 t
Trọng tải: 60 t
Mã lực/tấn: 15,95 hp / t
Tốc độ tối đa/tốc độ lùi: 50 / -20 km / h
Tốc độ quay xe: 30 °/s
Tốc độ quay tháp: 27,1 °/s
Kháng trợ địa hình: 0,959 / 1,055 / 1,822
Tầm nhìn: 360 m
Tầm liên lạc radio: 782,1 m

Giáp thân: 114,3 / 76,2 / 50,8 mm
Giáp tháp: 203,2 / 76,2 / 76,2 mm
Súng: QF 5-in. Gun
Sát thương trung bình: 440 / 440 / 530
Độ xuyên: 202 / 252 / 64 mm
Phát bắn/phút: 3,792 viên/phút
Sát thương/phút: 1 668,6
Nạp đạn: 15,822 s
Chính xác: 0,364
Ngắm: 2,78 s
Hạ/Nâng nòng: -10 ° / +20 °
Hình ảnh:

No comments:

Post a Comment