July 31, 2018

Hình ảnh và thông số của 50TP prototyp


Nguồn: https://thearmoredpatrol.com
50TP prototyp. Thông số:
Cấp độ: Heavy Tank cấp-8, Ba Lan, Xe premium
HP: 1 500
Động cơ: 750 hp
Khối lượng: 52,345 t
Trọng tải: 59,90 t
Mã lực/tấn: 14,33 hp / t
Tốc độ tiến/Lùi: 35 / -14 km / h
Xoay thân: 38 °/s
Xoay tháp: 29,2 °/s
Kháng trở địa hình: 1,151 / 1,438 / 2,205
Tầm nhìn: 380 m
Tầm Radio: 525 m
Giáp thân: 170 / 90 / 80 mm
Giáp tháp pháo: 210 / 150 / 100 mm
Súng: 122 mm wz.43/50
Sát thương: 440 / 440 / 560
Độ xuyên: 218 / 245 / 68
Viên/phút: 4,406 v/phút
Sát thương/phút: 1 938,8
Nạp đạn: 13,616 s
Chính xác: 0,384
Ngắm: 2,88 s
Hạ/nâng nòng: -10 ° / +20 °


No comments:

Post a Comment