August 3, 2018

Object 279 - Quái vật 4 xích.

Liên xô: Object 279
Nguồn: https://thearmoredpatrol.com
Lưu ý thông số chưa phải cuối cùng
Object 279 (e). Thông số:
Cấp: 10 - Tăng hạng nặng - Liên xô - Xe premium
HP: 2 400
Động cơ: 850 hp
Khối lượng: 60 t
Trọng tải: 65 t
Mã lực/tấn: 14,17 hp / t
Tốc độ Tiến/Lùi: 40 / -13 km / h
Xoay thân: 30 °/s
Xoay tháp: 29,2 °/s
Kháng trở địa hình: 1,247 / 1,63 / 2,397
Tầm nhìn: 400 m
Tầm Radio: 720 m
Giáp thân: 170 / 130 / 90 mm
Giáp tháp pháo: 300 / 140 / 90 mm

Excalibur - Xe Anh cấp 6 - Phần thưởng NVCN


Nguồn: https://thearmoredpatrol.com
Excalibur. Thông số:
Lưu ý đây chưa phải là thông số cuối cùng
Cấp: 6, TD - Pháo chống tăng, Anh, Xe premium
HP: 750
Động cơ: 500 hp
Khối lượng: 27,379 t
Trọng tải: 30 t
Mã lực/tấn: 18,26 hp / t
Tốc độ tiến/lùi: 50 / -15 km / h
Xoay thân: 35 °/s
Kháng trở địa hình: 0,863 / 1,055 / 1,726
Tầm nhìn: 360 m
Tầm Radio: 782,1 m
Giáp thân: 50 / 25 / 15 mm