August 3, 2018

Excalibur - Xe Anh cấp 6 - Phần thưởng NVCN


Nguồn: https://thearmoredpatrol.com
Excalibur. Thông số:
Lưu ý đây chưa phải là thông số cuối cùng
Cấp: 6, TD - Pháo chống tăng, Anh, Xe premium
HP: 750
Động cơ: 500 hp
Khối lượng: 27,379 t
Trọng tải: 30 t
Mã lực/tấn: 18,26 hp / t
Tốc độ tiến/lùi: 50 / -15 km / h
Xoay thân: 35 °/s
Kháng trở địa hình: 0,863 / 1,055 / 1,726
Tầm nhìn: 360 m
Tầm Radio: 782,1 m
Giáp thân: 50 / 25 / 15 mm

Súng: 76 mm ‚Excalibur’
Sát thương: 150 / 150 / 190
Độ xuyên: 165 / 192 / 70 mm
Phát bắn/phút: 15,643 viên/phút
Sát thương/phút: 2 346,4
Nạp đạn: 3,836 s
Chính xác: 0,288
Ngắm: 1,53 s
Hạ/Nâng nòng: -10 / +20
Góc quay súng (Chiều ngang): -100 ° / +100 °
Hình ảnh:

No comments:

Post a Comment