August 3, 2018

Object 279 - Quái vật 4 xích.

Liên xô: Object 279
Nguồn: https://thearmoredpatrol.com
Lưu ý thông số chưa phải cuối cùng
Object 279 (e). Thông số:
Cấp: 10 - Tăng hạng nặng - Liên xô - Xe premium
HP: 2 400
Động cơ: 850 hp
Khối lượng: 60 t
Trọng tải: 65 t
Mã lực/tấn: 14,17 hp / t
Tốc độ Tiến/Lùi: 40 / -13 km / h
Xoay thân: 30 °/s
Xoay tháp: 29,2 °/s
Kháng trở địa hình: 1,247 / 1,63 / 2,397
Tầm nhìn: 400 m
Tầm Radio: 720 m
Giáp thân: 170 / 130 / 90 mm
Giáp tháp pháo: 300 / 140 / 90 mm

Súng: 122 mm M62-T2A
Sát thương: 440 / 440 / 530
Độ xuyên: 258 / 340 / 68 mm
Phát bắn/phút: 5,959 rounds/minute
Sát thương/phút: 2 622
Nạp đạn: 10,068 s
Chính xác: 0,364
Ngắm: 2,4 s
Hạ/Nâng nòng: -5 ° / +15 °
Hình ảnh:
No comments:

Post a Comment