September 1, 2018

Supertest: Thay đổi thông số Type 59 và T26E4

Type 59 và Type 59 Gold:
 • Nạp đạn giảm từ 8.342 s xuống 8.055 giây;
 • Tăng sát thương/phút từ 1 798 lên 1 862,2 ;
 • Tăng phát bắn/phút từ 7,192 lên 7,499 viên/phút
 • Cải thiện thời gian ngắm từ 2.21 giây còn 1.92 giây ;
 • Chỉnh giáp mặt trước pháp pháo từ 200 lên  230 mm ;
 • Động cơ tăng từ 520 lên 650 hp ;
 • Cải thiện mã lực/tấn từ 14.44 lên 18.06 hp / t .
  => Buff thông số kha nhiều. Nạp đạn nhanh hơn, giáp tốt, ngắm nhanh hơn, cơ động hơn
Thêm vào đó:
 • Giảm độ phân tán tâm khi xoay tháp pháo từ 0.115 xuống 0.096;
 • Giảm độ phân tán tâm khi xoay tháp pháo ở tốc độ tối đa từ 5.29 xuống 4.41.
___________________________________
 https://i0.wp.com/wot-news.com/uploads/icons/small/usa-a80_t26_e4_superpershing.png T26E4 SuperPershing:
 • Tăng độ xuyên của đạn thường AP từ 192 lên 202 mm ;
 • Nạp đạn giảm từ 7.863 giây xuống 7.671 giây;
 • Tăng phát bắn/phút từ 7.631 lên 7.821 viên/phút
 • Tăng sát thương/phút từ 1831,4 lên 1877.1 ;
 • Động cơ tăng từ 500 lên 610 hp ;
 • Cải thiện mã lực/tấn từ 9.89 lên 12.07 hp / t .
Thêm vào đó:
 • Giáp tháp pháo được cải thiện. Xem hình dưới. (Trước/Sau):

No comments:

Post a Comment