September 17, 2018

Thông số T-50-2 (Mới)

T-50-2. Thông số ban đầu:
Xe premium LT  cấp 6 của Liên Xô
HP: 580
Động cơ: 480 hp
Khối lượng: 16 t
Tải trọng: 18 t
Mã lực/tấn: 30 hp / t
Tốc độ tối đa/Tốc độ lùi: 65 / -23 km / h
Xoay thân: 38 °/s
Xoay tháp: 50,1 °/s
Kháng trở địa hình: 0,863 / 0,959 / 1,822
Tầm nhìn: 370 m
Tầm liên lạc: 730 m
Giáp thân: 37 / 37 / 37 mm
Giáp tháp pháo: 52 / 52 / 52 mm

Súng: 57 mm ZiS-4
Sát thương: 85 / 85 / 95
Độ xuyên: 118 / 165 / 29 mm
Phát bắn/phút: 20,857 viên/phút
Sát thương mỗi phút: 1 772,9
Nạp đạn: 2,87 s
Chính xác: 0,403
Ngắm 1,92 s
Hạ/nâng nòng: -7 ° / +25 °
Đạn:
Hình ảnh:

No comments:

Post a Comment