October 24, 2018

HƯỚNG DẪN TẨY TRẮNG TÀI KHOẢN

October 3, 2018

Thông số của IS-3A


IS-3A (HT-8, Liên Xô). Thông số ban đầu:
Cấp độ: HT-8, Liên Xô
HP: 1 550
Động cơ: 520 hp
Khối lượng: 49 t
Trọng tải: 53,56 t
Mã lực/tấn: 10,61 hp / t
Tốc độ tối đa/Tốc độ lùi: 40 / -15 km / h
Xoay xe: 26 °/s
Xoay tháp: 22,9 °/s
Kháng trở địa hình: 0,959 / 1,151 / 2,014
Tầm nhìn: 350 m
Tầm liên lạc: 720 m
Giáp thân: 110 / 90 / 60 mm
Giáp tháp pháo: 249 / 172 / 100 mm
Súng: 122 mm D-25TA
Sát thương: 390 / 390 / 530
Độ xuyên: 221 / 270 / 61 mm
Số viên mỗi phút: 10,734 rounds/minute
Sát thương mỗi phút: 1 992
Số đạn trong băng: 3 viên
Thời gian lên đạn giữa các viên: 3,0 s
Tổng thời gian nạp cả băng: 44,05 s
Thời gian tự động nạp mỗi viên (1 2 3): 12 / 15 / 18 s
Chính xác: 0,441
Ngắm: 2,88 s
Hạ/nâng nòng: -5 / +19